Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej z 2002 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2003 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2008 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2009 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku

 

Uchwała Przedmiot
VIII/120/2011
z dnia 24.05.2011
w sprawie przystąpienia gminy Mikołów do Paktu dla Kultury
VIII/119/2011
z dnia 24.05.2011
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mikołów
VIII/118/2011
z dnia 24.05.2011
w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Mikołów
VIII/117/2011
z dnia 24.05.2011
w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mikołowie
VIII/116/2011
z dnia 24.05.2011
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2021
VIII/115/2011
z dnia 24.05.2011
w sprawie zmiany załącznika zadań inwestycyjnych na 2011 rok
VIII/114/2011
z dnia 24.05.2011
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
VIII/113/2011
z dnia 24.05.2011
w sprawie zmiany załącznika zadań inwestycyjnych na 2011 rok
VIII/112/2011
z dnia 24.05.2011
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
VIII/111/2011
z dnia 24.05.2011
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
VIII/110/2011
z dnia 24.05.2011
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
VIII/109/2011
z dnia 24.05.2011
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
VIII/108/2011
z dnia 24.05.2011
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
VIII/107/2011
z dnia 24.05.2011
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
VIII/106/2011
z dnia 24.05.2011
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
VIII/105/2011
z dnia 24.05.2011
w sprawie zmiany załącznika zadań inwestycyjnych na 2011 rok
VIII/104/2011
z dnia 24.05.2011
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2021
VIII/103/2011
z dnia 24.05.2011
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na rok 2011
VII/102/2011
z dnia 26.04.2011
w sprawie skargi Klubu Sportowego Burza Borowa Wieś na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
VII/101/2011
z dnia 26.04.2011
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury
VII/100/2011
z dnia 26.04.2011
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2021
VII/99/2011
z dnia 26.04.2011
w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej o nazwie "Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie"
VII/98/2011
z dnia 26.04.2011
w sprawie częściowej zmiany uchwały nr VI/74/2011 w sprawie zamiany nieruchomości
VII/97/2011
z dnia 26.04.2011
w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Mikołowie
VII/96/2011
z dnia 26.04.2011
w sprawie zmiany załącznika zadań inwestycyjnych na 2011 rok
VII/95/2011
z dnia 26.04.2011
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
VII/94/2011
z dnia 26.04.2011
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
VII/93/2011
z dnia 26.04.2011
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
VII/92/2011
z dnia 26.04.2011
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki inwestycyjne
VII/91/2011
z dnia 26.04.2011
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
VII/90/2011
z dnia 26.04.2011
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
VII/89/2011
z dnia 26.04.2011
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu
VII/88/2011
z dnia 26.04.2011
w sprawie zmiany załącznika zadań inwestycyjnych na 2011 rok
VII/87/2011
z dnia 26.04.2011
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
VII/86/2011
z dnia 26.04.2011
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
VII/85/2011
z dnia 26.04.2011
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
VII/84/2011
z dnia 26.04.2011
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
VII/83/2011
z dnia 26.04.2011
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
VII/82/2011
z dnia 26.04.2011
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
VII/81/2011
z dnia 26.04.2011
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
VII/80/2011
z dnia 26.04.2011
w sprawie zmiany załącznika zadań inwestycyjnych w 2011 r.
VI/79/2011
z dnia 29.03.2011
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020
VI/78/2011
z dnia 29.03.2011
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu mikołowskiego
VI/77/2011
z dnia 29.03.2011
w sprawie zmiany załącznika zadań inwestycyjnych w 2011 r.
VI/76/2011
z dnia 29.03.2011
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
VI/75/2011
z dnia 29.03.2011
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
VI/74/2011
z dnia 29.03.2011
w sprawie zamiany nieruchomości
VI/73/2011
z dnia 29.03.2011
w sprawie zmiany uchwały nr LI/1062/2010 z dnia 26 października 2010 roku
VI/72/2011
z dnia 29.03.2011
w sprawie nabycia na własność gminy Mikołów nieruchomości lokalowej
VI/71/2011
z dnia 29.03.2011
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia gminy Mikołów do realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
VI/70/2011
z dnia 29.03.2011
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach Mikołowa oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów i logopedów
VI/69/2011
z dnia 29.03.2011
w sprawie zatwierdzenia stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję
VI/68/2011
z dnia 29.03.2011
w sprawie udzielenia dotacji celowej gminie Tychy
VI/67/2011
z dnia 29.03.2011
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Mikołów a gminą Tychy w sprawie realizacji zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
VI/66/2011
z dnia 29.03.2011
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
VI/65/2011
z dnia 29.03.2011
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
VI/64/2011
z dnia 29.03.2011
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
VI/63/2011
z dnia 29.03.2011
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
VI/62/2011
z dnia 29.03.2011
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
VI/61/2011
z dnia 29.03.2011
w sprawie zmiany załącznika zadań inwestycyjnych w 2011 r.
VI/60/2011
z dnia 29.03.2011
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
VI/59/2011
z dnia 29.03.2011
w sprawie korekty załącznika przychodów i rozchodów budżetu w 2011 r. i zmiany załącznika zadań inwestycyjnych w 2011 r.
V/58/2011
z dnia 1.03.2011
w sprawie protestu przeciwko likwidacji niektórych świadczeń w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mikołowie
V/57/2011
z dnia 1.03.2011
w sprawie skargi p. [...] na działalność burmistrza miasta
V/56/2011
z dnia 1.03.2011
w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2015
V/55/2011
z dnia 1.03.2011
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
V/54/2011
z dnia 1.03.2011
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
V/53/2011
z dnia 1.03.2011
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
V/52/2011
z dnia 1.03.2011
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
V/51/2011
z dnia 1.03.2011
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
IV/50/2011
z dnia 8.02.2011
w sprawie skargi p. [...] na działalność burmistrza miasta
IV/49/2011
z dnia 8.02.2011
w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej do Kolegium Redakcyjnego "Gazety Mikołowskiej"
IV/48/2011
z dnia 8.02.2011
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Krawczyka
IV/47/2011
z dnia 8.02.2011
w sprawie zamiany nieruchomości
IV/46/2011
z dnia 8.02.2011
w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
IV/45/2011
z dnia 8.02.2011
w sprawie zatwierdzenia realizacji przez gminę Mikołów projektu pn. "Miej szansę z nami" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
IV/44/2011
z dnia 8.02.2011
w sprawie zatwierdzenia realizacji przez gminę Mikołów projektu pn. "Twoja szansa w zasięgu ręki" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
IV/43/2011
z dnia 8.02.2011
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
IV/42/2011
z dnia 8.02.2011
w sprawie zmian załącznika zadań inwestycyjnych w 2011 roku
IV/41/2011
z dnia 8.02.2011
w sprawie zmian załącznika zadań inwestycyjnych w 2011 roku
IV/40/2011
z dnia 8.02.2011
w sprawie korekty załącznika nr 3 do uchwały nr III/8/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011
IV/39/2011
z dnia 8.02.2011
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu
IV/38/2011
z dnia 8.02.2011
w sprawie udzielenia dotacji celowej powiatowi mikołowskiemu
IV/37/2011
z dnia 8.02.2011
w sprawie udzielenia dotacji celowej gminie Orzesze
IV/36/2011
z dnia 8.02.2011
w sprawie udzielenia dotacji celowej gminie Orzesze
IV/35/2011
z dnia 8.02.2011
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu
IV/34/2011
z dnia 8.02.2011
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla powiatu mikołowskiego
IV/33/2011
z dnia 8.02.2011
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
IV/32/2011
z dnia 8.02.2011
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
IV/31/2011
z dnia 8.02.2011
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
IV/30/2011
z dnia 8.02.2011
w sprawie zmiany uchwały RM nr II/4/2010 w sprawie powołania stałych i doraźnych komisji Rady Miejskiej
IV/29/2011
z dnia 8.02.2011
w sprawie zmiany uchwały RM nr II/4/2010 z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych i doraźnych komisji Rady Miejskiej
IV/28/2011
z dnia 8.02.2011
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.06.06
Data udostępnienia: 2011.06.06 17:56:52
Liczba odwiedzin strony: 8331 (ostatnie odwiedziny 2024.07.17 06:17:11)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów