Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr VII/101/2011 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.04.2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami), na wniosek burmistrza Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przeznaczyć do zbycia nieruchomość położoną w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury, składającą się z działek:

  • nr 2916/106 o powierzchni 0,5740 ha,
  • nr 2919/106 o powierzchni 0,4551 ha

dla których w Sądzie Rejonowym w Mikołowie prowadzona jest księga wieczysta KW nr 55950.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu dzielnicy Centrum, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XXIX/437/2004 z dnia 28.12.2004 r. określona jest symbolami:

  • dla działki nr 2916/106 - 301UR/P - tereny działalności rzemieślniczej i przemysłu,
  • część działki nr 2919/106 - 301UR/P - tereny działalności rzemieślniczej i przemysłu.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XLIX/999/2010 z 31.08.2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, teren dla części działki nr 2919/106 określony jest symbolem 1UR/PS - tereny usług rzemiosła, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

§2

Zbycie nieruchomości nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.04.26
Data udostępnienia: 2011.05.05 21:30:31
Liczba odwiedzin strony: 855 (ostatnie odwiedziny 2024.04.19 09:58:57)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów