Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr IV/49/2011 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 8.02.2011 w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej do Kolegium Redakcyjnego "Gazety Mikołowskiej"

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Ustalić zasadę, że w skład Kolegium Redakcyjnego Gazety Mikołowskiej wchodzą przedstawiciele klubów radnych po jednej osobie z każdego klubu.

§2

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Mikołowa nr IV/30/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej do Kolegium Redakcyjnego "Gazety Mikołowskiej".

§3

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.02.08
Data udostępnienia: 2011.02.17 20:07:58
Liczba odwiedzin strony: 863 (ostatnie odwiedziny 2023.05.29 23:49:23)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów