Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr V/53/2011 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 1.03.2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 105 016 zł.

dział 926 Kultura fizyczna 105 016
rozdz. 92601 Obiekty sportowe 65 016
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 65 016
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 65 016
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 40 000
    I. Wydatki bieżące, w tym: 40 000
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 40 000

§2

Zwiększyć przychody budżetu miasta o kwotę 105 016 zł.

    Przychody 105 016
 § 955   105 016

§3

Załącznik przychodów i rozchodów budżetu w 2011 roku i załącznik zadań inwestycyjnych w 2011 roku stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§4

Plan po zmianach - wydatki 154 246 055,23 zł.

§5

Deficyt po zmianach - 14 792 389,00 zł.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr V/53/2011

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (47 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/53/2011

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (66 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.03.01
Data udostępnienia: 2011.03.11 21:28:40
Liczba odwiedzin strony: 872 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 03:18:04)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów