Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr VI/71/2011 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 29.03.2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia gminy Mikołów do realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami) w związku z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki przyjętym decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007)4547 z dnia 28 września 2007 r., na wniosek burmistrza Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

W uchwale nr XXIII/386/2008 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia gminy Mikołów do realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki §2 otrzymuje brzmienie:

"§2

Gmina Mikołów zapewnia wkład własny w wysokości 25 000,00 zł, tj. 10,5%, na realizację projektu w roku 2011 w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.".

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.03.29
Data udostępnienia: 2011.04.18 20:17:24
Liczba odwiedzin strony: 742 (ostatnie odwiedziny 2023.05.30 18:08:59)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów