Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr VI/75/2011 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 29.03.2011 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2010 r. nr 102, poz. 651), na wniosek burmistrza Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie, ul. Kolejowa 4 i jego każdoczesnych następców prawych na działce nr 167/10, położonej w Mikołowie pomiędzy ulicami Zgody i Tulipanów, obręb Śmiłowice, na której zostanie wybudowana sieć wodociągowa, zgodnie z zadaniem nr 28A decyzji zatwierdzającej projekt budowy i udzielenia pozwolenia na budowę z dnia 8.11.2010 r.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.03.29
Data udostępnienia: 2011.04.18 20:17:24
Liczba odwiedzin strony: 861 (ostatnie odwiedziny 2024.06.13 19:12:04)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów