Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2002 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej z 2003 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2008 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2009 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku

 

Uchwała Przedmiot
IV/26/2002
z dnia 20.12.2002
w sprawie protestu przeciwko proponowanej przez zarządcę komisarycznego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach podwyżce cen wody na 2003 rok
IV/25/2002
z dnia 20.12.2002
w sprawie sprzedaży udziałów gminy Mikołów w Rejonie Energetycznym Mikołów GZE Spółka z o.o.
IV/24/2002
z dnia 20.12.2002
w sprawie ustalenia stawek opłat obowiązujących w Ośrodku Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą
IV/23/2002
z dnia 20.12.2002
w sprawie przeniesienia planu dochodów i wydatków między działami i paragrafami
III/22/2002
z dnia 10.12.2002
w sprawie zmian w Statucie Gminy Mikołów
III/21/2002
z dnia 10.12.2002
w sprawie zmian w składach komisji Rady Miejskiej
III/20/2002
z dnia 10.12.2002
w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej
III/19/2002
z dnia 10.12.2002
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych
III/18/2002
z dnia 10.12.2002
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
III/17/2002
z dnia 10.12.2002
w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, leśnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym
III/16/2002
z dnia 10.12.2002
w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2003
III/15/2002
z dnia 10.12.2002
w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2003 rok
III/14/2002
z dnia 10.12.2002
w sprawie zmian w budżecie na 2002 rok
III/13/2002
z dnia 10.12.2002
w sprawie przeniesienia planu wydatków między paragrafami
II/12/2002
z dnia 26.11.2002
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
II/11/2002
z dnia 26.11.2002
w sprawie wyboru przewodniczących stałych i doraźnych komisji Rady Miejskiej
II/10/2002
z dnia 26.11.2002
w sprawie powołania stałych i doraźnych komisji Rady Miejskiej
II/9/2002
z dnia 26.11.2002
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia burmistrza
II/8/2002
z dnia 26.11.2002
w sprawie zatwierdzenia stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję powołaną przez Zarząd Miasta
II/7/2002
z dnia 26.11.2002
w sprawie zmian w budżecie na 2002 rok
II/6/2002
z dnia 26.11.2002
w sprawie zmian w budżecie na 2002 rok
II/5/2002
z dnia 26.11.2002
w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami i paragrafami
II/4/2002
z dnia 26.11.2002
w sprawie przeniesienia planu dochodów i wydatków między paragrafami
I/3/2002
z dnia 19.11.2002
w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej
I/2/2002
z dnia 19.11.2002
w sprawie wyboru zastępców przewodniczącego Rady Miejskiej miasta Mikołowa
I/1/2002
z dnia 19.11.2002
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej miasta Mikołowa

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.02.16
Data udostępnienia: 2011.02.16 17:37:20
Liczba odwiedzin strony: 3177 (ostatnie odwiedziny 2024.02.28 19:42:58)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów