Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2003 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej z 2002 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2008 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2009 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku

 

Uchwała Przedmiot
XVII/227/2003
z dnia 29.12.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
XVII/226/2003
z dnia 29.12.2003
w sprawie nabycia na rzecz gminy Mikołów nieruchomości położonej w Mikołowie - obręb Mokre
XVII/225/2003
z dnia 29.12.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
XVII/224/2003
z dnia 29.12.2003
w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2004
XVI/223/2003
z dnia 16.12.2003
w sprawie przystąpienia gminy Mikołów do "Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego"
XVI/222/2003
z dnia 16.12.2003
w sprawie przystąpienia gminy Mikołów do "Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego"
XVI/221/2003
z dnia 16.12.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
XVI/220/2003
z dnia 16.12.2003
w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w formie pomnika przyrody żywej dla grupy dwóch drzew z gatunku buk pospolity (Fagus sylvatica) rosnących na terenie miasta Mikołów
XVI/219/2003
z dnia 16.12.2003
w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego
XVI/218/2003
z dnia 16.12.2003
w sprawie zmiany uchwały nr LVI/520/98 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 9 czerwca 1998 roku w sprawie przystąpienia do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Mikołowie
XVI/217/2003
z dnia 16.12.2003
w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2004
XVI/216/2003
z dnia 16.12.2003
w sprawie częściowej zmiany uchwały nr XV/197/2003 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2004 r.
XVI/215/2003
z dnia 16.12.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
XVI/214/2003
z dnia 16.12.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
XVI/213/2003
z dnia 16.12.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
XVI/212/2003
z dnia 16.12.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok - środki sołeckie Paniowy
XVI/211/2003
z dnia 16.12.2003
w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2004 rok
XVI/210/2003
z dnia 16.12.2003
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
XV/209/2003
z dnia 25.11.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
XV/208/2003
z dnia 25.11.2003
w sprawie wniesienia sprzeciwu do Mifamy SA w związku z niewystąpieniem o wyrażenie zgody na rozwiązanie z radnym umowy o pracę
XV/207/2003
z dnia 25.11.2003
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Stolarskiej
XV/206/2003
z dnia 25.11.2003
w sprawie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
XV/205/2003
z dnia 25.11.2003
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia burmistrza
XV/204/2003
z dnia 25.11.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
XV/203/2003
z dnia 25.11.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
XV/202/2003
z dnia 25.11.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
XV/201/2003
z dnia 25.11.2003
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
XV/200/2003
z dnia 25.11.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
XV/199/2003
z dnia 25.11.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
XV/198/2003
z dnia 25.11.2003
w sprawie określenia wzorów formularzy, wykazów oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
XV/197/2003
z dnia 25.11.2003
w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2004 r.
XIV/196/2003
z dnia 28.10.2003
w sprawie uruchomienia strony internetowej Rady Miasta Mikołowa
XIV/195/2003
z dnia 28.10.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
XIV/194/2003
z dnia 28.10.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
XIV/193/2003
z dnia 28.10.2003
w sprawie przeniesienia planu wydatków między paragrafami
XIV/192/2003
z dnia 28.10.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
XIV/191/2003
z dnia 28.10.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
XIV/190/2003
z dnia 28.10.2003
w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Mikołowa"
XIV/189/2003
z dnia 28.10.2003
w sprawie zatwierdzenia stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję
XIV/188/2003
z dnia 28.10.2003
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003
XIV/187/2003
z dnia 28.10.2003
w sprawie określenia na rok 2004 liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Mikołów
XIV/186/2003
z dnia 28.10.2003
w sprawie określenia stref cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie gminy Mikołów
XIV/185/2003
z dnia 28.10.2003
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych
XIV/184/2003
z dnia 28.10.2003
w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami i rozdziałami
XIV/183/2003
z dnia 28.10.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
XIV/182/2003
z dnia 28.10.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
XIV/181/2003
z dnia 28.10.2003
w sprawie przeniesienia planu wydatków między paragrafami
XIV/180/2003
z dnia 28.10.2003
w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami
XIV/179/2003
z dnia 28.10.2003
w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych
XIII/178/2003
z dnia 30.09.2003
w sprawie przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami
XIII/177/2003
z dnia 30.09.2003
w sprawie nabycia przez gminę Mikołów udziałów w nieruchomościach położonych przy ul. Kolejowej w Mikołowie
XIII/176/2003
z dnia 30.09.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
XIII/175/2003
z dnia 30.09.2003
w sprawie przeniesienia planu dochodów między działami i rozdziałami
XIII/174/2003
z dnia 30.09.2003
w sprawie zmian w składach komisji Rady Miejskiej
XIII/173/2003
z dnia 30.09.2003
w sprawie zamiany gruntów
XIII/172/2003
z dnia 30.09.2003
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie Kamionce
XIII/171/2003
z dnia 30.09.2003
w sprawie terminowej dzierżawy
XIII/170/2003
z dnia 30.09.2003
w sprawie przejęcia w drodze darowizny nieruchomości położonej przy ul. Paprotek 28
XIII/169/2003
z dnia 30.09.2003
w sprawie przejęcia w drodze darowizny nieruchomości położonej przy ul. Bandurskiego 8
XIII/168/2003
z dnia 30.09.2003
w sprawie przejęcia w drodze darowizny nieruchomości położonej przy ul. Wyzwolenia 5
XIII/167/2003
z dnia 30.09.2003
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej pod projektowany kolektor
XIII/166/2003
z dnia 30.09.2003
w sprawie ustalenia cennika za korzystanie z szaletów publicznych w Mikołowie
XIII/165/2003
z dnia 30.09.2003
w sprawie przekazania składki na rzecz związku stowarzyszeń pod nazwą Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie
XIII/164/2003
z dnia 30.09.2003
w sprawie przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami
XIII/163/2003
z dnia 30.09.2003
w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2003 rok
XIII/162/2003
z dnia 30.09.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
XIII/161/2003
z dnia 30.09.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
XIII/160/2003
z dnia 30.09.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
XIII/159/2003
z dnia 30.09.2003
w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami i rozdziałami
XIII/158/2003
z dnia 30.09.2003
w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami - środki sołeckie Paniowy
XIII/157/2003
z dnia 30.09.2003
w sprawie przekazania do ponownego rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu zmiany fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XII/156/2003
z dnia 2.09.2003
w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego zaniechania likwidacji KWK "Bolesław Śmiały"
XII/155/2003
z dnia 2.09.2003
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie
XII/154/2003
z dnia 2.09.2003
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych w Mikołowie Bujakowie przy ul. Szkolnej
XII/153/2003
z dnia 2.09.2003
w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w formie pomnika przyrody żywej dla drzewa z gatunku wiąz szypułkowy (Ulmus Laevis) rosnącego na terenie gminy Mikołów, powiat mikołowski
XII/152/2003
z dnia 2.09.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
XII/151/2003
z dnia 2.09.2003
w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami
XII/150/2003
z dnia 2.09.2003
w sprawie przeniesienia planu dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami
XII/149/2003
z dnia 2.09.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
XII/148/2003
z dnia 2.09.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
XII/147/2003
z dnia 2.09.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
XII/146/2003
z dnia 2.09.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
XII/145/2003
z dnia 2.09.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
XII/144/2003
z dnia 2.09.2003
w sprawie przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami
XI/143/2003
z dnia 1.07.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
XI/142/2003
z dnia 1.07.2003
w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami i rozdziałami
XI/141/2003
z dnia 1.07.2003
w sprawie powołania Zespołu ds. Naboru Ławników
XI/140/2003
z dnia 1.07.2003
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury
XI/139/2003
z dnia 1.07.2003
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/99/2003 Rady Miejskiej Mikołowa z dn. 29.04.2003 dotyczącej powołania Publicznego Gimnazjum nr 3 w Mikołowie ul. Gliwicka 299
XI/138/2003
z dnia 1.07.2003
w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2003 rok
XI/137/2003
z dnia 1.07.2003
w sprawie przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami
XI/136/2003
z dnia 1.07.2003
w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami
XI/135/2003
z dnia 1.07.2003
w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami
XI/134/2003
z dnia 1.07.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
XI/133/2003
z dnia 1.07.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
X/132/2003
z dnia 16.06.2003
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Mikołowie przy ul. Okrzei 3
X/131/2003
z dnia 16.06.2003
w sprawie nabycia przez gminę Mikołów nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Rajcy w Mikołowie
X/130/2003
z dnia 16.06.2003
w sprawie nabycia przez gminę Mikołów nieruchomości położonej przy ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie
X/129/2003
z dnia 16.06.2003
w sprawie nabycia przez gminę Mikołów nieruchomości położonej przy ul. L. Waryńskiego w Mikołowie
X/128/2003
z dnia 16.06.2003
w sprawie nabycia przez gminę Mikołów nieruchomości położonej przy ul. B. Krawczyka w Mikołowie
X/127/2003
z dnia 16.06.2003
w sprawie nabycia przez gminę Mikołów nieruchomości położonej przy ul. K. Prusa w Mikołowie
X/126/2003
z dnia 16.06.2003
w sprawie nabycia przez gminę Mikołów nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej w Mikołowie
X/125/2003
z dnia 16.06.2003
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zakupy nieruchomości
X/124/2003
z dnia 16.06.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
X/123/2003
z dnia 16.06.2003
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania pn. "Zakład Przeróbki Odpadów w Mikołowie"
X/122/2003
z dnia 16.06.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
X/121/2003
z dnia 16.06.2003
w sprawie przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami
X/120/2003
z dnia 16.06.2003
w sprawie przeniesienia planu wydatków między rozdziałami
X/119/2003
z dnia 16.06.2003
w sprawie przeniesienia planu wydatków między paragrafami
X/118/2003
z dnia 16.06.2003
w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami
X/117/2003
z dnia 16.06.2003
w sprawie przeniesienia planu dochodów między rozdziałami i paragrafami
X/116/2003
z dnia 16.06.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
IX/115/2003
z dnia 27.05.2003
w sprawie wniesienia dodatkowego aportu rzeczowego do Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie
IX/114/2003
z dnia 27.05.2003
w sprawie zmian w składach komisji Rady Miejskiej
IX/113/2003
z dnia 27.05.2003
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2003-2005
IX/112/2003
z dnia 27.05.2003
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr VIII/93/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie przeniesienia planu dochodów między rozdziałami i paragrafami
IX/111/2003
z dnia 27.05.2003
w sprawie przeniesienia planu wydatków między paragrafami
IX/110/2003
z dnia 27.05.2003
w sprawie przeniesienia planu wydatków między rozdziałami
IX/109/2003
z dnia 27.05.2003
w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami
IX/108/2003
z dnia 27.05.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
IX/107/2003
z dnia 27.05.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
IX/106/2003
z dnia 27.05.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok - środki sołeckie i dzielnica Kamionka
VIII/105/2003
z dnia 29.04.2003
w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Fundacji Mikołowskiej za rok 2002
VIII/104/2003
z dnia 29.04.2003
w sprawie opłat wstępu na kąpielisko miejskie w Mikołowie
VIII/103/2003
z dnia 29.04.2003
w sprawie utworzenia obwodów do głosowania w szpitalach i Ośrodku dla Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże - Dom Pomocy Społecznej w Mikołowie Borowej Wsi
VIII/102/2003
z dnia 29.04.2003
w sprawie częściowej zmiany uchwały nr III/15/2002 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2003 rok
VIII/101/2003
z dnia 29.04.2003
w sprawie zmiany planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Mikołów oraz obwodu tych szkół
VIII/100/2003
z dnia 29.04.2003
w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 6 i Gimnazjum nr 3 w Zespół Szkół
VIII/99/2003
z dnia 29.04.2003
w sprawie powołania Publicznego Gimnazjum nr 3 w Mikołowie ul. Gliwicka 299
VIII/98/2003
z dnia 29.04.2003
w sprawie zmian w składach komisji Rady Miejskiej
VIII/97/2003
z dnia 29.04.2003
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Ośrodka Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą w Mikołowie
VIII/96/2003
z dnia 29.04.2003
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących gminny zasób mieszkaniowy gminy Mikołów
VIII/95/2003
z dnia 29.04.2003
w sprawie częściowej zmiany załącznika do uchwały nr VI/63/2003 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Mikołów
VIII/94/2003
z dnia 29.04.2003
w sprawie przystąpienia do Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu
VIII/93/2003
z dnia 29.04.2003
w sprawie przeniesienia planu dochodów między rozdziałami i paragrafami
VIII/92/2003
z dnia 29.04.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
VIII/91/2003
z dnia 29.04.2003
w sprawie przeniesienia planu wydatków między paragrafami
VIII/90/2003
z dnia 29.04.2003
w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami
VIII/89/2003
z dnia 29.04.2003
w sprawie absolutorium dla burmistrza miasta za rok 2002
VII/88/2003
z dnia 25.03.2003
w sprawie nabycia na rzecz gminy Mikołów prawa użytkowania wieczystego gruntów i własności budynków położonych w Mikołowie przy ul. Rajcy
VII/87/2003
z dnia 25.03.2003
w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz gminy nieruchomości
VII/86/2003
z dnia 25.03.2003
w sprawie wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych
VII/85/2003
z dnia 25.03.2003
w sprawie zwolnień w podatku rolnym i podatku leśnym w 2003 roku
VII/84/2003
z dnia 25.03.2003
w sprawie sprzedaży udziałów gminy Mikołów w Przedsiębiorstwie Ulic i Mostów Spółka z o.o.
VII/83/2003
z dnia 25.03.2003
w sprawie zmiany uchwały nr V/33/2003 z dnia 28 stycznia 2003 roku odnośnie załączników graficznych określonych w §1 tej uchwały
VII/82/2003
z dnia 25.03.2003
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. M. C. Skłodowskiej
VII/81/2003
z dnia 25.03.2003
w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie
VII/80/2003
z dnia 25.03.2003
w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej do Kolegium Redakcyjnego "Gazety Mikołowskiej"
VII/79/2003
z dnia 25.03.2003
w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
VII/78/2003
z dnia 25.03.2003
w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów przyznawanych przez Radę Miejską Mikołowa
VII/77/2003
z dnia 25.03.2003
w sprawie zatwierdzenia stypendiów dla uczniów i studentów
VII/76/2003
z dnia 25.03.2003
w sprawie wniesienia dodatkowego aportu rzeczowego do Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie
VII/75/2003
z dnia 25.03.2003
w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2003 rok
VII/74/2003
z dnia 25.03.2003
w sprawie przeniesienia planu wydatków między paragrafami
VII/73/2003
z dnia 25.03.2003
w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami
VII/72/2003
z dnia 25.03.2003
w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami
VII/71/2003
z dnia 25.03.2003
w sprawie przeniesienia planu dochodów między działami
VII/70/2003
z dnia 25.03.2003
w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mikołowa
VII/69/2003
z dnia 25.03.2003
w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mikołowa
VII/68/2003
z dnia 25.03.2003
w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mikołowa
VII/67/2003
z dnia 25.03.2003
w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mikołowa
VI/66/2003
z dnia 25.02.2003
w sprawie przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami
VI/65/2003
z dnia 25.02.2003
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
VI/64/2003
z dnia 25.02.2003
w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami
VI/63/2003
z dnia 25.02.2003
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Mikołów
VI/62/2003
z dnia 25.02.2003
w sprawie wniesienia dodatkowego aportu rzeczowego do Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie
VI/61/2003
z dnia 25.02.2003
w sprawie zmiany uchwały nr LV/488/1998 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 maja 1998 roku w sprawie przystąpienia do Mikołowskiego Towarzystwa Charytatywnego w Mikołowie
VI/60/2003
z dnia 25.02.2003
w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003 roku
VI/59/2003
z dnia 25.02.2003
w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie przyznania rekompensaty byłemu właścicielowi nieruchomości
VI/58/2003
z dnia 25.02.2003
w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mikołowa
VI/57/2003
z dnia 25.02.2003
w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mikołowa
VI/56/2003
z dnia 25.02.2003
w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mikołowa
VI/55/2003
z dnia 25.02.2003
w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mikołowa
VI/54/2003
z dnia 25.02.2003
w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mikołowa
VI/53/2003
z dnia 25.02.2003
w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mikołowa
VI/52/2003
z dnia 25.02.2003
w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mikołowa
VI/51/2003
z dnia 25.02.2003
w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mikołowa
VI/50/2003
z dnia 25.02.2003
w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mikołowa
VI/49/2003
z dnia 25.02.2003
w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mikołowa
VI/48/2003
z dnia 25.02.2003
w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mikołowa
VI/47/2003
z dnia 25.02.2003
w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mikołowa
VI/46/2003
z dnia 25.02.2003
w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do projektu zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mikołowa dla obszaru wyznaczonego w uchwale nr XXII/281/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2000 roku, określonego dla potrzeb planu jako Centrum
VI/45/2003
z dnia 25.02.2003
w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do projektu zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mikołowa dla obszaru wyznaczonego w uchwale nr XXII/281/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2000 roku, określonego dla potrzeb planu jako Centrum
VI/44/2003
z dnia 25.02.2003
w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mikołowa
VI/43/2003
z dnia 25.02.2003
w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mikołowa
V/42/2003
z dnia 28.01.2003
w sprawie udzielenia poparcia dla utworzenia parkingu dla samochodów ciężarowych
V/41/2003
z dnia 28.01.2003
w sprawie nabycia na rzecz gminy Mikołów prawa użytkowania wieczystego gruntów i własności budynków położonych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 11
V/40/2003
z dnia 28.01.2003
w sprawie ustalenia stawek opłat obowiązujących w Ośrodku Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą
V/39/2003
z dnia 28.01.2003
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr IV/24/2002 z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia stawek opłat obowiązujących w Ośrodku Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą
V/38/2003
z dnia 28.01.2003
w sprawie odpłatności rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolu
V/37/2003
z dnia 28.01.2003
w sprawie regulaminu zabytkowego parku "Planty" w Mikołowie
V/36/2003
z dnia 28.01.2003
w sprawie częściowej zmiany uchwały nr LV/783/2002 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 kwietnia 2002 roku w sprawie szczegółowego oznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej udział gminy Mikołów w majątku Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Gliwicach a będącej przedmiotem nieodpłatnego przekazania gminie Gliwice
V/35/2003
z dnia 28.01.2003
w sprawie częściowej zmiany uchwały nr III/15/2002 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2003 r.
V/34/2003
z dnia 28.01.2003
w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz gminy nieruchomości
V/33/2003
z dnia 28.01.2003
w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mikołowa
V/32/2003
z dnia 28.01.2003
w sprawie przystąpienia do zmian fragmentów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mikołowa
V/31/2003
z dnia 28.01.2003
w sprawie zakresu upoważnienia udzielonego przewodniczącemu Rady Miasta Mikołowa w sprawach wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do burmistrza miasta
V/30/2003
z dnia 28.01.2003
w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mikołowa
V/29/2003
z dnia 28.01.2003
w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mikołowa
V/28/2003
z dnia 28.01.2003
w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2003
V/27/2003
z dnia 28.01.2003
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.02.16
Data udostępnienia: 2011.02.16 17:37:20
Liczba odwiedzin strony: 4255 (ostatnie odwiedziny 2024.02.29 04:47:52)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów