Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2003 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XI/135/2003 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 1.07.2003 w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1, art. 109, 119, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zmniejszyć wydatki w dziale o kwotę 307 500 zł.
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 207 500
rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 207 500
 § 4300 Zakup usług pozostałych 207 500
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000
rozdz. 90095 Pozostała działalność 100 000
 § 4270 Zakup usług remontowych 100 000

§2

Zwiększyć wydatki w dziale o kwotę 307 500 zł.
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 307 500
rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 307 500
 § 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
307 500

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.07.01
Data udostępnienia: 2004.01.19 01:40:44
Liczba odwiedzin strony: 893 (ostatnie odwiedziny 2022.07.23 01:20:39)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów