Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej z 2002 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2003 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2008 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku

 

Uchwała Przedmiot
XIL/818/2009
z dnia 15.12.2009
w sprawie skargi pana [...] na działalność burmistrza miasta
XIL/817/2009
z dnia 15.12.2009
w sprawie przedłużenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Na Wzgórzu
XIL/816/2009
z dnia 15.12.2009
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
XIL/815/2009
z dnia 15.12.2009
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych
XIL/814/2009
z dnia 15.12.2009
w sprawie zatwierdzenia realizacji przez gminę Mikołów projektu pn. "Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów "NASA"" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
XIL/813/2009
z dnia 15.12.2009
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla Punktu Przedszkolnego prowadzonego w Mikołowie przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
XIL/812/2009
z dnia 15.12.2009
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
XIL/811/2009
z dnia 15.12.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XIL/810/2009
z dnia 15.12.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XIL/809/2009
z dnia 15.12.2009
w sprawie zmian w załączniku przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009
XIL/808/2009
z dnia 15.12.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XIL/807/2009
z dnia 15.12.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XIL/806/2009
z dnia 15.12.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XIL/805/2009
z dnia 15.12.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XIL/804/2009
z dnia 15.12.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XIL/803/2009
z dnia 15.12.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XIL/802/2009
z dnia 15.12.2009
w sprawie zmian w załączniku zadań inwestycyjnych w roku 2009
XIL/801/2009
z dnia 15.12.2009
w sprawie budżetu miasta na rok 2010
XIL/800/2009
z dnia 15.12.2009
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010
XIL/799/2009
z dnia 15.12.2009
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010
XIL/798/2009
z dnia 15.12.2009
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
XIL/797/2009
z dnia 15.12.2009
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
XIL/796/2009
z dnia 15.12.2009
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
XIL/795/2009
z dnia 15.12.2009
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
XIL/794/2009
z dnia 15.12.2009
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
XIL/793/2009
z dnia 15.12.2009
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
XIL/792/2009
z dnia 15.12.2009
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
XL/791/2009
z dnia 24.11.2009
w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz gminy nieruchomości
XL/790/2009
z dnia 24.11.2009
w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz powierzenie burmistrzowi Mikołowa uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów
XL/789/2009
z dnia 24.11.2009
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/763/2009 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 października 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
XL/788/2009
z dnia 24.11.2009
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu
XL/787/2009
z dnia 24.11.2009
w sprawie zmian w załączniku zadań inwestycyjnych w roku 2009
XL/786/2009
z dnia 24.11.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XL/785/2009
z dnia 24.11.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XL/784/2009
z dnia 24.11.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XL/783/2009
z dnia 24.11.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XL/782/2009
z dnia 24.11.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XL/781/2009
z dnia 24.11.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XL/780/2009
z dnia 24.11.2009
w sprawie zmian w załączniku zadań inwestycyjnych w roku 2009
XL/779/2009
z dnia 24.11.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XL/778/2009
z dnia 24.11.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XL/777/2009
z dnia 24.11.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XL/776/2009
z dnia 24.11.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XL/775/2009
z dnia 24.11.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXIX/774/2009
z dnia 27.10.2009
w sprawie skargi państwa [...] na działalność burmistrza miasta
XXXIX/773/2009
z dnia 27.10.2009
w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz gminy nieruchomości
XXXIX/772/2009
z dnia 27.10.2009
w sprawie zmian w załączniku przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009
XXXIX/771/2009
z dnia 27.10.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXIX/770/2009
z dnia 27.10.2009
w sprawie zmian w załączniku zadań inwestycyjnych w roku 2009 i w załączniku limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011
XXXIX/769/2009
z dnia 27.10.2009
w sprawie zmian w załączniku zadań inwestycyjnych w roku 2009 i w załączniku limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011
XXXIX/768/2009
z dnia 27.10.2009
w sprawie nadania nazwy ulicy
XXXIX/767/2009
z dnia 27.10.2009
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej nr XXXVII/713/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie nadania nazwy osiedla
XXXIX/766/2009
z dnia 27.10.2009
w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy
XXXIX/765/2009
z dnia 27.10.2009
w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Mikołów w 2010 roku
XXXIX/764/2009
z dnia 27.10.2009
w sprawie zatwierdzenia stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję
XXXIX/763/2009
z dnia 27.10.2009
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
XXXIX/762/2009
z dnia 27.10.2009
w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok
XXXIX/761/2009
z dnia 27.10.2009
w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
XXXIX/760/2009
z dnia 27.10.2009
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
XXXIX/759/2009
z dnia 27.10.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXIX/758/2009
z dnia 27.10.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXIX/757/2009
z dnia 27.10.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXIX/756/2009
z dnia 27.10.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVIII/755/2009
z dnia 29.09.2009
w sprawie skargi pana [...] na kierownika Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie
XXXVIII/754/2009
z dnia 29.09.2009
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości gminnej, położonej pomiędzy ulicami Zgody i Tulipanów, obręb Śmiłowice
XXXVIII/753/2009
z dnia 29.09.2009
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Jana Kawalca
XXXVIII/752/2009
z dnia 29.09.2009
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Jana Kawalca
XXXVIII/751/2009
z dnia 29.09.2009
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Mikołów a gminą Tychy na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Terenowego Punktu Paszportowego w Tychach
XXXVIII/750/2009
z dnia 29.09.2009
w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie
XXXVIII/749/2009
z dnia 29.09.2009
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa w granicach działek: 1132/135, 1133/135, 1134/135, 362/136 przy ulicy Wieczorka
XXXVIII/748/2009
z dnia 29.09.2009
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXXVIII/747/2009
z dnia 29.09.2009
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa w granicach działek: nr 201/45 przy ul. Reta Śmiłowicka; nr 35/16, nr 99/16, nr 101/16 przy ul. Gliwickiej; nr 236/8 przy ul. Reta Śmiłowicka; nr 746/202 (w części tej działki) przy ul. Kuźnickiej
XXXVIII/746/2009
z dnia 29.09.2009
w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXXVIII/745/2009
z dnia 29.09.2009
w sprawie uchylenia uchwały nr XL/619/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 listopada 2005 roku o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXXVIII/744/2009
z dnia 29.09.2009
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXXVIII/743/2009
z dnia 29.09.2009
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXXVIII/742/2009
z dnia 29.09.2009
w sprawie przyjęcia "Systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną gminy Mikołów na lata 2009-2015"
XXXVIII/741/2009
z dnia 29.09.2009
w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/502/2008 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości położonych przy ul. Taborowa Kępa w Mikołowie
XXXVIII/740/2009
z dnia 29.09.2009
w sprawie programu współpracy gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi na rok 2010
XXXVIII/739/2009
z dnia 29.09.2009
w sprawie przejęcia na własność gminy Mikołów pojazdu
XXXVIII/738/2009
z dnia 29.09.2009
w sprawie przystąpienia gminy Mikołów do projektu pn. "Kompetentni w administracji - wdrażanie usprawnień w funkcjonowaniu i rozwój kompetencji kadr jednostek samorządu terytorialnego powiatu mikołowskiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
XXXVIII/737/2009
z dnia 29.09.2009
w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/723/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 roku
XXXVIII/736/2009
z dnia 29.09.2009
w sprawie zmian w załączniku dochodów do odprowadzenia do Budżetu Państwa w 2009 roku
XXXVIII/735/2009
z dnia 29.09.2009
w sprawie zmian w załączniku przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009
XXXVIII/734/2009
z dnia 29.09.2009
w sprawie zmian w załączniku zadań inwestycyjnych w roku 2009 i w załączniku limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011
XXXVIII/733/2009
z dnia 29.09.2009
w sprawie zmian w załączniku limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011
XXXVIII/732/2009
z dnia 29.09.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVIII/731/2009
z dnia 29.09.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVIII/730/2009
z dnia 29.09.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVIII/729/2009
z dnia 29.09.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVIII/728/2009
z dnia 29.09.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVIII/727/2009
z dnia 29.09.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVIII/726/2009
z dnia 29.09.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVIII/725/2009
z dnia 29.09.2009
w sprawie zmian w załączniku zadań inwestycyjnych w roku 2009 i zmian w załączniku limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011
XXXVIII/724/2009
z dnia 29.09.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVII/723/2009
z dnia 25.08.2009
w sprawie upoważnienia burmistrza Miasta działającego jako Zgromadzenie Wspólników ZIM Sp. z o.o. do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w Mikołowie"
XXXVII/722/2009
z dnia 25.08.2009
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. M. C. Skłodowskiej
XXXVII/721/2009
z dnia 25.08.2009
w sprawie zmian zapisu w uchwale RM nr XXXII/606/2009 z dnia 24.03.2009 i uchwale RM nr XXXIII/624/2009 z dnia 21.04.2009 roku
XXXVII/720/2009
z dnia 25.08.2009
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetowego
XXXVII/719/2009
z dnia 25.08.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVII/718/2009
z dnia 25.08.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVII/717/2009
z dnia 25.08.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVII/716/2009
z dnia 25.08.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVII/715/2009
z dnia 25.08.2009
w sprawie zmian w załączniku zadań inwestycyjnych w roku 2009
XXXVII/714/2009
z dnia 25.08.2009
w sprawie zmian w załączniku przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009
XXXVII/713/2009
z dnia 25.08.2009
w sprawie nadania nazwy osiedla
XXXVII/712/2009
z dnia 25.08.2009
w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego
XXXVII/711/2009
z dnia 25.08.2009
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej pomiędzy ulicami Zgody i Tulipanów w Mikołowie Śmiłowicach
XXXVII/710/2009
z dnia 25.08.2009
w sprawie zmiany uchwały nr VII/66/2007 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Mikołowa
XXXVII/709/2009
z dnia 25.08.2009
w sprawie zmiany zapisu w uchwale nr XXXIII/631/2009 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu
XXXVII/708/2009
z dnia 25.08.2009
w sprawie zmian w załączniku zadań inwestycyjnych w roku 2009
XXXVII/707/2009
z dnia 25.08.2009
w sprawie częściowego uchylenia uchwały nr XXXI/659/2009 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 czerwca 2009 roku
XXXVII/706/2009
z dnia 25.08.2009
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Tychy
XXXVII/705/2009
z dnia 25.08.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVII/704/2009
z dnia 25.08.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVII/703/2009
z dnia 25.08.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVII/702/2009
z dnia 25.08.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVII/701/2009
z dnia 25.08.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVII/700/2009
z dnia 25.08.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVII/699/2009
z dnia 25.08.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVII/698/2009
z dnia 25.08.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVII/697/2009
z dnia 25.08.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVII/696/2009
z dnia 25.08.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVII/695/2009
z dnia 25.08.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVII/694/2009
z dnia 25.08.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVII/693/2009
z dnia 25.08.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVII/692/2009
z dnia 25.08.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVII/691/2009
z dnia 25.08.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVII/690/2009
z dnia 25.08.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVII/689/2009
z dnia 25.08.2009
w sprawie zmian w załączniku zadań inwestycyjnych w roku 2009
XXXVI/688/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie wyboru przewodniczących stałych i doraźnych komisji Rady Miejskiej
XXXVI/687/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej
XXXVI/686/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVI/685/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
XXXVI/684/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVI/683/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVI/682/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości położonych przy ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie
XXXVI/681/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXXVI/680/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie zmiany uchwały nr X/150/2007 z dnia 26 czerwca 2007 o przystąpieniu do opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXXVI/679/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie zmiany uchwały nr X/XVII/507/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. o przystąpieniu do opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXXVI/678/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 9 w Mikołowie przy ul. Gliwickiej 102
XXXVI/677/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 6 i Gimnazjum nr 3 w Mikołowie
XXXVI/676/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
XXXVI/675/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu
XXXVI/674/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2010
XXXVI/673/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie zmiany uchwały nr V/34/2007 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Mikołowa
XXXVI/672/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie zmian w załączniku przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009
XXXVI/671/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie finansowe inwestycji pn. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mikołowie" w formie weksla in blanco
XXXVI/670/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie udzielenia dotacji w 2009 roku na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków
XXXVI/669/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie udzielenia dotacji w 2009 roku na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków
XXXVI/668/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie udzielenia dotacji w 2009 roku na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków
XXXVI/667/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie udzielenia dotacji w 2009 roku na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków
XXXVI/666/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie udzielenia dotacji w 2009 roku na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków
XXXVI/665/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie zmian w załączniku zadań inwestycyjnych w 2009 roku i w załączniku limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011
XXXVI/664/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVI/663/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVI/662/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVI/661/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVI/660/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVI/659/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVI/658/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVI/657/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVI/656/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVI/655/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVI/654/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVI/653/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVI/652/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXVI/651/2009
z dnia 23.06.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXV/650/2009
z dnia 5.06.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXV/649/2009
z dnia 5.06.2009
w sprawie propozycji utworzenia na terenie gminy Mikołów obszaru Natura 2000
XXXIV/648/2009
z dnia 12.05.2009
w sprawie nadania nazwy ulicy
XXXIV/647/2009
z dnia 12.05.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXIV/646/2009
z dnia 12.05.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXIV/645/2009
z dnia 12.05.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXIV/644/2009
z dnia 12.05.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXIV/643/2009
z dnia 12.05.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXIV/642/2009
z dnia 12.05.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXIV/641/2009
z dnia 12.05.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXIV/640/2009
z dnia 12.05.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXIV/639/2009
z dnia 12.05.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXIV/638/2009
z dnia 12.05.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXIV/637/2009
z dnia 12.05.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXIV/636/2009
z dnia 12.05.2009
w sprawie zmiany załącznika limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011
XXXIII/635/2009
z dnia 21.04.2009
w sprawie skargi pani [...] dot. przydziału mieszkania
XXXIII/634/2009
z dnia 21.04.2009
w sprawie skargi pana [...] na działalność burmistrza miasta Mikołowa
XXXIII/633/2009
z dnia 21.04.2009
w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz gminy nieruchomości
XXXIII/632/2009
z dnia 21.04.2009
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/386/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku uchwalającej przystąpienie gminy Mikołów do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
XXXIII/631/2009
z dnia 21.04.2009
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu
XXXIII/630/2009
z dnia 21.04.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXIII/629/2009
z dnia 21.04.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXIII/628/2009
z dnia 21.04.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXIII/627/2009
z dnia 21.04.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXIII/626/2009
z dnia 21.04.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXIII/625/2009
z dnia 21.04.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXIII/624/2009
z dnia 21.04.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXIII/623/2009
z dnia 21.04.2009
w sprawie zmiany załącznika zadań inwestycyjnych na 2009 rok
XXXIII/622/2009
z dnia 21.04.2009
w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/593/2009, uchwały nr XXXII/596/2009 i uchwały nr XXXII/598/2009 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 marca 2009 roku
XXXIII/621/2009
z dnia 21.04.2009
w sprawie absolutorium dla burmistrza miasta za rok 2008
XXXII/620/2009
z dnia 24.03.2009
w sprawie protestu przeciwko przeniesieniu siedziby Nadleśnictwa Kobiór
XXXII/619/2009
z dnia 24.03.2009
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
XXXII/618/2009
z dnia 24.03.2009
w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/493/2008 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
XXXII/617/2009
z dnia 24.03.2009
w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009-2013
XXXII/616/2009
z dnia 24.03.2009
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/586/2009 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w Mikołowie"
XXXII/615/2009
z dnia 24.03.2009
w sprawie zmiany uchwały nr XLV/679/2006 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.03.06
XXXII/614/2009
z dnia 24.03.2009
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i Ośrodku dla Niepełnosprawnych w Mikołowie Borowej Wsi
XXXII/613/2009
z dnia 24.03.2009
w sprawie opłat za wstęp i usługi na Krytej Pływalni w Mikołowie
XXXII/612/2009
z dnia 24.03.2009
w sprawie zawarcie porozumienia międzygminnnego pomiędzy gminą Mikołów a gminą Ornontowice w sprawie zapewnienia opieki dzieciom z terenu miasta Mikołowa w przedszkolach działających na terenie gminy Ornontowice
XXXII/611/2009
z dnia 24.03.2009
w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Mikołowa na rok 2009
XXXII/610/2009
z dnia 24.03.2009
w sprawie zatwierdzenia stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję
XXXII/609/2009
z dnia 24.03.2009
w sprawie zmian w załączniku przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009
XXXII/608/2009
z dnia 24.03.2009
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu
XXXII/607/2009
z dnia 24.03.2009
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu
XXXII/606/2009
z dnia 24.03.2009
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu
XXXII/605/2009
z dnia 24.03.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXII/604/2009
z dnia 24.03.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXII/603/2009
z dnia 24.03.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXII/602/2009
z dnia 24.03.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXII/601/2009
z dnia 24.03.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXII/600/2009
z dnia 24.03.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXII/599/2009
z dnia 24.03.2009
w sprawie zmiany załącznika zadań inwestycyjnych na 2009 rok
XXXII/598/2009
z dnia 24.03.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXII/597/2009
z dnia 24.03.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXII/596/2009
z dnia 24.03.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXII/595/2009
z dnia 24.03.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXII/594/2009
z dnia 24.03.2009
w sprawie zmiany załącznika zadań inwestycyjnych na 2009 rok
XXXII/593/2009
z dnia 24.03.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXII/592/2009
z dnia 24.03.2009
w sprawie zmiany załącznika zadań inwestycyjnych na 2009 rok
XXXI/591/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie rezygnacji ze składu osobowego komisji Rady Miejskiej
XXXI/590/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego dotyczącej przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mikołowie polegającego na likwidacji Poradni Ortodoncji i Profilaktyki Ortodontycznej
XXXI/589/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego dotyczącej przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mikołowie polegającego na likwidacji Pracowni Audiometrii i przekazaniu zadań likwidowanej pracowni "MED-Mikołów" Sp. z o.o. Mikołowskie Centrum Usług Medycznych w Mikołowie
XXXI/588/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Zakład Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie na realizację zadania pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów"
XXXI/587/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie zabezpieczenia kredytu bankowego
XXXI/586/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w Mikołowie"
XXXI/585/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nowych udziałów poprzez wniesienie środków pieniężnych do Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o., w której gmina Mikołów jest jedynym wspólnikiem w celu podwyższenia kapitału tej Spółki
XXXI/584/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie wniesienia dodatkowego aportu rzeczowego do Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie
XXXI/583/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy Mikołów
XXXI/582/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy
XXXI/581/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Zawiszy Czarnego
XXXI/580/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa w granicach: działek nr 194/62 i 193/62 przy ulicy Zbożowej, części działek nr 884/396, 1519/396, 1243/400, 894/400 w pobliżu ulicy ks. Górka oraz części działek nr 237 i 822/238 w okolicy ulicy Korfantego
XXXI/579/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa w granicach: działek nr 429/122, 483/123, 536/122 przy ulicy Wolności, działki nr 106/29 przy ulicy Mokierskiej, działek nr 155 i 1153-1159/159 przy ulicy Staromiejskiej, działek nr 1164/36, 548/32 i 547/32 przy ulicy Staromiejskiej, działek nr 1165-1179/25 przy ulicy Łęgowej, działek nr 328/46 i 420/45 przy ulicy Krętej
XXXI/578/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa
XXXI/577/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa
XXXI/576/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa
XXXI/575/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla terenów położonych w Borowej Wsi
XXXI/574/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian fragmentu "Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa"
XXXI/573/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXXI/572/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów
XXXI/571/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie zmian w załączniku przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009
XXXI/570/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie miejskiej Łaziska Górne
XXXI/569/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu
XXXI/568/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXI/567/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXI/566/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXI/565/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXI/564/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXI/563/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXI/562/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXI/561/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXI/560/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXI/559/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXI/558/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXI/557/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXI/556/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXI/555/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXI/554/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
XXXI/553/2009
z dnia 24.02.2009
w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Podstawowej nr 9 w Mikołowie ul. Gliwicka 102
XXX/552/2009
z dnia 10.02.2009
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie w trybie art. 52 §1 pkt 1 kodeksu pracy umowy o pracę z radnym Józefem Grytem
XXIX/551/2009
z dnia 20.01.2009
w sprawie wystąpienia do Rady Powiatu Mikołowskiego o przeprowadzenie referendum dotyczącego planowej komercjalizacji i prywatyzacji Szpitala Powiatowego w Mikołowie
XXIX/550/2009
z dnia 20.01.2009
w sprawie skargi pana [...] na działalność kierownika Zakładu Gospodarki Lokalowej
XXIX/549/2009
z dnia 20.01.2009
w sprawie skargi pana [...] - zarzuty pod adresem burmistrza miasta odnoszące się do kwestii prowadzonej przez pana Mariusza Babca działalności gospodarczej
XXIX/548/2009
z dnia 20.01.2009
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Jana Pawła II
XXIX/547/2009
z dnia 20.01.2009
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
XXIX/546/2009
z dnia 20.01.2009
w sprawie przystąpienia miasta Mikołów do programu prewencyjnego pod nazwą "Potrafię kibicować - Euro 2012"
XXIX/545/2009
z dnia 20.01.2009
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego dotyczącej przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie
XXIX/544/2009
z dnia 20.01.2009
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala nr 1 im. św. Karola Boromeusza w Mysłowicach
XXIX/543/2009
z dnia 20.01.2009
w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego
XXIX/542/2009
z dnia 20.01.2009
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2009
XXIX/541/2009
z dnia 20.01.2009
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.02.16
Data udostępnienia: 2011.02.16 17:37:20
Liczba odwiedzin strony: 7085 (ostatnie odwiedziny 2023.11.27 12:20:39)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów