Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej z 2002 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2003 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2008 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2009 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku

 

Uchwała Przedmiot
IV/33/2006
z dnia 21.12.2006
w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007
IV/32/2006
z dnia 21.12.2006
w sprawie przekazania skargi
IV/31/2006
z dnia 21.12.2006
w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji Rady Miejskiej
IV/30/2006
z dnia 21.12.2006
w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej do Kolegium Redakcyjnego "Gazety Mikołowskiej"
IV/29/2006
z dnia 21.12.2006
w sprawie odwołania przedstawicieli z Kolegium Redakcyjnego "Gazety Mikołowskiej"
IV/28/2006
z dnia 21.12.2006
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
IV/27/2006
z dnia 21.12.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
IV/26/2006
z dnia 21.12.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
IV/25/2006
z dnia 21.12.2006
w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2006
IV/24/2006
z dnia 21.12.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
IV/23/2006
z dnia 21.12.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
IV/22/2006
z dnia 21.12.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
IV/21/2006
z dnia 21.12.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
IV/20/2006
z dnia 21.12.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
IV/19/2006
z dnia 21.12.2006
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007
IV/18/2006
z dnia 21.12.2006
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007
III/17/2006
z dnia 5.12.2006
w sprawie Programu współpracy gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi w roku 2007
III/16/2006
z dnia 5.12.2006
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia burmistrza Mikołowa
III/15/2006
z dnia 5.12.2006
w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2007
III/14/2006
z dnia 5.12.2006
w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na 2007 rok
III/13/2006
z dnia 5.12.2006
w sprawie określenia wysokości stawek, terminów płatności oraz zasad poboru podatku od posiadania psów obowiązujących w 2007 roku na terenie miasta Mikołowa
III/12/2006
z dnia 5.12.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
III/11/2006
z dnia 5.12.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
III/10/2006
z dnia 5.12.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
III/9/2006
z dnia 5.12.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
III/8/2006
z dnia 5.12.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
II/7/2006
z dnia 30.11.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
II/6/2006
z dnia 30.11.2006
w sprawie wyboru przewodniczących stałych i doraźnych komisji Rady Miejskiej
II/5/2006
z dnia 30.11.2006
w sprawie powołania stałych i doraźnych komisji Rady Miejskiej
I/4/2006
z dnia 27.11.2006
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
I/3/2006
z dnia 27.11.2006
w sprawie zakresu upoważnienia udzielonego przewodniczącemu Rady Miasta Mikołowa w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do burmistrza miasta
I/2/2006
z dnia 27.11.2006
w sprawie wyboru zastępców przewodniczącego Rady Miejskiej miasta Mikołowa
I/1/2006
z dnia 27.11.2006
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej miasta Mikołowa
LI/806/2006
z dnia 24.10.2006
w sprawie zatwierdzenia stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję
LI/805/2006
z dnia 24.10.2006
w sprawie zmiany uchwały RM nr XXIX/431/2004 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2004-2008
LI/804/2006
z dnia 24.10.2006
w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego pomiędzy gminą Mikołów a gminą Łaziska Górne
LI/803/2006
z dnia 24.10.2006
w sprawie współfinansowania przygotowania przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów", wskazanego przez Ministra Środowiska do udzielenia dofinansowania ze środków pomocy technicznej Funduszu Spójności
LI/802/2006
z dnia 24.10.2006
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa [Rejon Paniowy] obejmującej obszar w granicach wyznaczonych wzdłuż ulicy Gliwickiej i ulicy Kawalca w obrębie działki nr 348/101
LI/801/2006
z dnia 24.10.2006
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa [Rejon Paniowy] dla terenu położonego w rejonie ulicy Kawalca
LI/800/2006
z dnia 24.10.2006
w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie
LI/799/2006
z dnia 24.10.2006
w sprawie nabycia na własność gminy Mikołów w drodze darowizny nieruchomości przeznaczonej pod Śląski Ogród Botaniczny
LI/798/2006
z dnia 24.10.2006
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej na osiedlu C. Norwida w Mikołowie
LI/797/2006
z dnia 24.10.2006
w sprawie zamiany nieruchomości
LI/796/2006
z dnia 24.10.2006
w sprawie terminowej umowy dzierżawy zbiornika wodnego usytuowanego przy ul. Piaskowej w Borowej Wsi
LI/795/2006
z dnia 24.10.2006
w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości położonej przy ul. Zielonej w Mikołowie
LI/794/2006
z dnia 24.10.2006
w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla burmistrza Mikołowa
LI/793/2006
z dnia 24.10.2006
w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Mikołów w 2007 roku
LI/792/2006
z dnia 24.10.2006
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Mikołowa
LI/791/2006
z dnia 24.10.2006
w sprawie zasad poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa na terenie miasta Mikołowa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
LI/790/2006
z dnia 24.10.2006
w sprawie opłaty targowej
LI/789/2006
z dnia 24.10.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok - częściowe uchylenie zapisu w uchwale Rady Miejskiej nr XLVII/717/2006 z dnia 30 maja 2006 roku
LI/788/2006
z dnia 24.10.2006
w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2006
LI/787/2006
z dnia 24.10.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
LI/786/2006
z dnia 24.10.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
LI/785/2006
z dnia 24.10.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
L/784/2006
z dnia 26.09.2006
w sprawie zmiany statutu zakładu budżetowego Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie
L/783/2006
z dnia 26.09.2006
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i Ośrodku dla Niepełnosprawnych w Mikołowie Borowej Wsi
L/782/2006
z dnia 26.09.2006
w sprawie zmiany załącznika przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok
L/781/2006
z dnia 26.09.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
L/780/2006
z dnia 26.09.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
L/779/2006
z dnia 26.09.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
L/778/2006
z dnia 26.09.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
L/777/2006
z dnia 26.09.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
L/776/2006
z dnia 26.09.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
L/775/2006
z dnia 26.09.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
L/774/2006
z dnia 26.09.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
L/773/2006
z dnia 26.09.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
L/772/2006
z dnia 26.09.2006
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu
XLIX/771/2006
z dnia 29.08.2006
w sprawie nabycia na własność gminy Mikołów nieruchomości położonej na terenie osiedla mieszkaniowego "Leśna Bryza" w Mikołowie Mokrem
XLIX/770/2006
z dnia 29.08.2006
w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz gminy nieruchomości
XLIX/769/2006
z dnia 29.08.2006
w sprawie nabycia na własność gminy Mikołów nieruchomości położonej przy Placu 750-lecia 7 w Mikołowie
XLIX/768/2006
z dnia 29.08.2006
w sprawie nabycia na własność gminy Mikołów nieruchomości położonej przy ul. Krakowskiej 2 w Mikołowie
XLIX/767/2006
z dnia 29.08.2006
w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze i informacji o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze samorządowych instytucji kultury
XLIX/766/2006
z dnia 29.08.2006
w sprawie zmiany załącznika przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok
XLIX/765/2006
z dnia 29.08.2006
w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
XLIX/764/2006
z dnia 29.08.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLIX/763/2006
z dnia 29.08.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLIX/762/2006
z dnia 29.08.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLIX/761/2006
z dnia 29.08.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLIX/760/2006
z dnia 29.08.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLIX/759/2006
z dnia 29.08.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLIX/758/2006
z dnia 29.08.2006
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu
XLIX/757/2006
z dnia 29.08.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLIX/756/2006
z dnia 29.08.2006
w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
XLIX/755/2006
z dnia 29.08.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLIX/754/2006
z dnia 29.08.2006
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu
XLVIII/753/2006
z dnia 27.06.2006
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Mikołów a gminą Tychy na organizowanie przez gminę Tychy publicznego transportu zbiorowego w imieniu i na rzecz gminy Mikołów
XLVIII/752/2006
z dnia 27.06.2006
w sprawie skargi pana [...] na burmistrza miasta Mikołów
XLVIII/751/2006
z dnia 27.06.2006
w sprawie likwidacji fundacji pod nazwą Fundacja Mikołowska
XLVIII/750/2006
z dnia 27.06.2006
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/431/2004 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2004-2008
XLVIII/749/2006
z dnia 27.06.2006
w sprawie zamiany nieruchomości
XLVIII/748/2006
z dnia 27.06.2006
w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu Mikołowa
XLVIII/747/2006
z dnia 27.06.2006
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XLVIII/746/2006
z dnia 27.06.2006
w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych
XLVIII/745/2006
z dnia 27.06.2006
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury
XLVIII/744/2006
z dnia 27.06.2006
w sprawie terminowej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. M. Dzieńdziela - pod stację bazową Polskiej Telefonii Cyfrowej
XLVIII/743/2006
z dnia 27.06.2006
w sprawie wyrażenia woli budowy pomnika św. Wojciecha i usytuowania go na Rynku miasta
XLVIII/742/2006
z dnia 27.06.2006
w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze i informacji o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze samorządowych instytucji kultury
XLVIII/741/2006
z dnia 27.06.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLVIII/740/2006
z dnia 27.06.2006
w sprawie udzielenia pożyczki Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Mikołowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji
XLVIII/739/2006
z dnia 27.06.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLVIII/738/2006
z dnia 27.06.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLVIII/737/2006
z dnia 27.06.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLVIII/736/2006
z dnia 27.06.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLVIII/735/2006
z dnia 27.06.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLVII/734/2006
z dnia 30.05.2006
w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz gminy nieruchomości
XLVII/733/2006
z dnia 30.05.2006
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XLVII/732/2006
z dnia 30.05.2006
w sprawie zmiany załącznika przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok
XLVII/731/2006
z dnia 30.05.2006
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XIV/180/1999 z dnia 13 lipca 1999 roku dotyczącej sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy Mikołów
XLVII/730/2006
z dnia 30.05.2006
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XXXVIII/594/2005 z dnia 25 października 2005 roku
XLVII/729/2006
z dnia 30.05.2006
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie Śmiłowicach przy ul. Cisów
XLVII/728/2006
z dnia 30.05.2006
w sprawie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
XLVII/727/2006
z dnia 30.05.2006
w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów
XLVII/726/2006
z dnia 30.05.2006
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku socjalno-technicznego ZUK ul. Dzieńdziela w Mikołowie"
XLVII/725/2006
z dnia 30.05.2006
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania pn. "Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Mikołowa"
XLVII/724/2006
z dnia 30.05.2006
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania pn. "Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Mikołowa"
XLVII/723/2006
z dnia 30.05.2006
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania pn. "Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Mikołowa"
XLVII/722/2006
z dnia 30.05.2006
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania pn. "Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Mikołowa"
XLVII/721/2006
z dnia 30.05.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLVII/720/2006
z dnia 30.05.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLVII/719/2006
z dnia 30.05.2006
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu
XLVII/718/2006
z dnia 30.05.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLVII/717/2006
z dnia 30.05.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLVII/716/2006
z dnia 30.05.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLVII/715/2006
z dnia 30.05.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLVII/714/2006
z dnia 30.05.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLVII/713/2006
z dnia 30.05.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLVII/712/2006
z dnia 30.05.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLVII/711/2006
z dnia 30.05.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLVI/710/2006
z dnia 25.04.2006
w sprawie skargi na burmistrza miasta Mikołowa w przedmiocie poboru opłaty targowej
XLVI/709/2006
z dnia 25.04.2006
w sprawie skargi na burmistrza miasta Mikołowa złożonej przez pana [...]
XLVI/708/2006
z dnia 25.04.2006
w sprawie skargi na burmistrza miasta Mikołowa złożonej przez państwo [...]
XLVI/707/2006
z dnia 25.04.2006
w sprawie zmiany uchwały nr XL/617/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 listopada 2005 roku o wniesieniu dodatkowego aportu rzeczowego do Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie
XLVI/706/2006
z dnia 25.04.2006
w sprawie częściowej zmiany uchwały nr XLV/673/2006 dot. zezwolenia na nabycie na rzecz gminy nieruchomości
XLVI/705/2006
z dnia 25.04.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLVI/704/2006
z dnia 25.04.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLVI/703/2006
z dnia 25.04.2006
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania pn. "Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Mikołowa"
XLVI/702/2006
z dnia 25.04.2006
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Paniowach przy ul. Przelotowej
XLVI/701/2006
z dnia 25.04.2006
w sprawie zakupu nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. K. Prusa 11
XLVI/700/2006
z dnia 25.04.2006
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XLVI/699/2006
z dnia 25.04.2006
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XLVI/698/2006
z dnia 25.04.2006
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XLVI/697/2006
z dnia 25.04.2006
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XLVI/696/2006
z dnia 25.04.2006
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XLVI/695/2006
z dnia 25.04.2006
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XLVI/694/2006
z dnia 25.04.2006
w sprawie nadania nazwy ulicy
XLVI/693/2006
z dnia 25.04.2006
w sprawie likwidacji spółki z o.o. TBS Mikołów
XLVI/692/2006
z dnia 25.04.2006
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych miasta Mikołów oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
XLVI/691/2006
z dnia 25.04.2006
w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu miasta Mikołowa dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
XLVI/690/2006
z dnia 25.04.2006
w sprawie zmiany załącznika przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok
XLVI/689/2006
z dnia 25.04.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLVI/688/2006
z dnia 25.04.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLVI/687/2006
z dnia 25.04.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLVI/686/2006
z dnia 25.04.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLVI/685/2006
z dnia 25.04.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLVI/684/2006
z dnia 25.04.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLVI/683/2006
z dnia 25.04.2006
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu
XLVI/682/2006
z dnia 25.04.2006
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu
XLVI/681/2006
z dnia 25.04.2006
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu
XLVI/680/2006
z dnia 25.04.2006
w sprawie absolutorium dla burmistrza miasta za rok 2005
XLV/679/2006
z dnia 28.03.2006
w sprawie dostosowania granic obwodów wyborczych do stanu faktycznego
XLV/678/2006
z dnia 28.03.2006
w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Bluszcza
XLV/677/2006
z dnia 28.03.2006
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie Kamionce przy ul. Paprotek 28
XLV/676/2006
z dnia 28.03.2006
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury
XLV/675/2006
z dnia 28.03.2006
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. L. Spyry obręb Bujaków
XLV/674/2006
z dnia 28.03.2006
w sprawie nabycia na własność gminy Mikołów nieruchomości położonej przy ul. Katowickiej 34 w Mikołowie
XLV/673/2006
z dnia 28.03.2006
w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz gminy nieruchomości
XLV/672/2006
z dnia 28.03.2006
w sprawie zatwierdzenia stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję
XLV/671/2006
z dnia 28.03.2006
w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok
XLV/670/2006
z dnia 28.03.2006
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu
XLV/669/2006
z dnia 28.03.2006
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu
XLV/668/2006
z dnia 28.03.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLV/667/2006
z dnia 28.03.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLV/666/2006
z dnia 28.03.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLV/665/2006
z dnia 28.03.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLV/664/2006
z dnia 28.03.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLV/663/2006
z dnia 28.03.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLV/662/2006
z dnia 28.03.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLIV/661/2006
z dnia 28.02.2006
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację placówek oświatowych w Mikołowie
XLIV/660/2006
z dnia 28.02.2006
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację placówek oświatowych w Mikołowie
XLIV/659/2006
z dnia 28.02.2006
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację placówek oświatowych w Mikołowie
XLIV/658/2006
z dnia 28.02.2006
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację placówek oświatowych w Mikołowie
XLIV/657/2006
z dnia 28.02.2006
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2006-2008
XLIV/656/2006
z dnia 28.02.2006
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy miastem Mikołów a Starostwem Powiatowym w Mikołowie na współfinansowanie zadania "Modernizacja dróg"
XLIV/655/2006
z dnia 28.02.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLIV/654/2006
z dnia 28.02.2006
w sprawie zmiany załącznika przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok
XLIV/653/2006
z dnia 28.02.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLIV/652/2006
z dnia 28.02.2006
w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów
XLIII/651/2006
z dnia 14.02.2006
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Mikołów
XLIII/650/2006
z dnia 14.02.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLIII/649/2006
z dnia 14.02.2006
w sprawie przekazania składki na rzecz Związku Stowarzyszeń pod nazwą "Śląski Ogród Botaniczny"
XLIII/648/2006
z dnia 14.02.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLIII/647/2006
z dnia 14.02.2006
w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2006
XLII/646/2006
z dnia 24.01.2006
w sprawie wystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce w związku ze zmianą ustawy Prawo geologiczne i górnicze - koszty postępowania sądowego
XLII/645/2006
z dnia 24.01.2006
w sprawie niewyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy radnemu panu Stanisławowi Gryzło
XLII/644/2006
z dnia 24.01.2006
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa
XLII/643/2006
z dnia 24.01.2006
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr VI/32/2003 z dnia 28 stycznia 2003 roku o przystąpieniu do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XLII/642/2006
z dnia 24.01.2006
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Rafała Wojaczka
XLII/641/2006
z dnia 24.01.2006
w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz gminy nieruchomości
XLII/640/2006
z dnia 24.01.2006
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację placówek oświatowych w Mikołowie
XLII/639/2006
z dnia 24.01.2006
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację placówek oświatowych w Mikołowie
XLII/638/2006
z dnia 24.01.2006
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację placówek oświatowych w Mikołowie
XLII/637/2006
z dnia 24.01.2006
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację placówek oświatowych w Mikołowie
XLII/636/2006
z dnia 24.01.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
XLII/635/2006
z dnia 24.01.2006
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.06.06
Data udostępnienia: 2011.06.06 17:56:52
Liczba odwiedzin strony: 7104 (ostatnie odwiedziny 2024.02.26 10:32:40)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów