Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLIV/652/2006 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.02.2006 w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26.01.1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 118 z 2003 r., poz. 1112 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku (Dz. U. nr 22 z 2005 r., poz. 181), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przyjąć "Regulamin Wynagrodzenia Nauczycieli" w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Traci moc uchwała XXXI/469/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 lutego 2005 roku.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1.01.2006 r.

Niniejsza uchwała została uchylona na mocy uchwały nr XLVII/727/2006 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.05.2006 w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów.

Załącznik do uchwały nr XLIV/652/2006

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (42 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.01.27
Data udostępnienia: 2009.01.27 23:41:22
Liczba odwiedzin strony: 795 (ostatnie odwiedziny 2023.12.03 11:19:39)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów