Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLV/664/2006 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.03.2006 w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 16 ust. 1 i 2, art. 165, 166, 179, 184 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 799 546 zł.

dział 710 Działalność usługowa 56 936

Źródło powstania dochodów - środki zabezpieczone w wydatkach niewygasających w 2005 r. i przeniesione w 2006 r. z subkonta na dochody.

dział 851 Ochrona zdrowia 122 610

Źródło powstania dochodów - środki zabezpieczone w wydatkach niewygasających w 2005 r. i przeniesione w 2006 r. z subkonta na dochody.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 620 000

Źródło powstania dochodów - środki zabezpieczone w wydatkach niewygasających w 2005 r. i przeniesione w 2006 r. z subkonta na dochody.

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 799 546 zł.

dział 710 Działalność usługowa 56 936
rozdz. 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 56 936
    1. Wydatki bieżące 56 936
dział 851 Ochrona zdrowia 122 610
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70 093
    1. Wydatki majątkowe 70 093
rozdz. 85195 Pozostała działalność 52 517
    1. Wydatki majątkowe 52 517
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 620 000
rozdz. 90095 Pozostała działalność 620 000
    1. Wydatki majątkowe 620 000

Zmiany w planie wydatków wynikają z korekty załącznika wydatków niewygasających w roku 2005.

§3

Zestawienie zadań inwestycyjnych stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§4

Plan po zmianach - dochody 83 479 108 zł.

§5

Plan po zmianach - wydatki 93 037 771 zł.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XLV/664/2006

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (50 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2006.03.28
Data udostępnienia: 2006.04.15 23:24:10
Liczba odwiedzin strony: 847 (ostatnie odwiedziny 2022.08.08 14:58:57)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów