Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr L/776/2006 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.09.2006 w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 16 ust. 1 i 2, art. 165, 166, 179, 184 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 100 000 zł.

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
100 000

Źródło powstania dochodów - zwiększenie wpływów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej.

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 100 000 zł.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000
rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 100 000
    1. Wydatki bieżące 100 000
    w tym dotacje 100 000

Zwiększenie wydatków związane jest z koniecznością utrzymania terenów zielonych przez ZUK Mikołów (tereny przejęte od ZGL-u).

§3

Plan po zmianach - dochody 87 981 909 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 99 558 534 zł.

§5

Załącznik przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz przychodów i rozchodów stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr L/776/2006

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (39 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr L/776/2006

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (40 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2006.09.26
Data udostępnienia: 2006.11.17 23:06:16
Liczba odwiedzin strony: 621 (ostatnie odwiedziny 2022.07.28 14:54:21)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów