Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLVII/718/2006 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.05.2006 w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 16 ust. 1 i 2, art. 165, 166, 179, 184 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 123 744 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 123 744

Źródło powstania dochodów - stanowi różnica pomiędzy wartością gruntów nabytych przez gminę Mikołów w wyniku zamiany z osobami fizycznymi na podstawie aktów notarialnych.

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 123 744 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 123 744
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 123 744
    1. Wydatki majątkowe 123 744

Zwiększenie wydatków związane jest z zakupem nieruchomości.

§3

Załącznik inwestycyjny oraz przychodów i rozchodów stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§4

Plan po zmianach - dochody 86 638 599 zł.

§5

Plan po zmianach - wydatki 98 220 224 zł.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/718/2006

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (52 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/718/2006

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (41 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2006.05.30
Data udostępnienia: 2006.06.16 23:46:46
Liczba odwiedzin strony: 713 (ostatnie odwiedziny 2022.07.28 17:30:03)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów