Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLII/646/2006 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 24.01.2006 w sprawie wystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce w związku ze zmianą ustawy Prawo geologiczne i górnicze - koszty postępowania sądowego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Wystąpić do Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce z postulatem podjęcia działań w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 228 z 2005 r., poz. 1947 z późniejszymi zmianami) poprzez przywrócenie treści art. 97 ust. 3 cyt. ustawy, który zostanie uchylony z dniem 2 marca 2006 roku na mocy art. 134 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 167, poz. 1398).

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2006.01.30
Data udostępnienia: 2006.01.30 21:55:15
Liczba odwiedzin strony: 709 (ostatnie odwiedziny 2022.07.30 04:26:11)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów