Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLIII/648/2006 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 14.02.2006 w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 16 ust. 1 i 2, art. 165, 166, 179, 184 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 60 000 zł.

 dział   900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  60 000

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 60 000 zł.

dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej przyrody
60 000
rozdz. 92595 Pozostała działalność 60 000
    1. Wydatki bieżące 60 000

Zwiększenie wydatków - składka na Śląski Ogród Botaniczny.

§3

Plan po zmianach - dochody 82 646 905 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 91 890 568 zł.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2006.02.14
Data udostępnienia: 2006.03.10 23:17:28
Liczba odwiedzin strony: 722 (ostatnie odwiedziny 2022.08.06 14:31:25)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów