Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLII/641/2006 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 24.01.2006 w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz gminy nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a", art. 58 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 23 ust. 1 i art. 25 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. nr 261, poz. 2603 z 2004 r.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na nabycie na rzecz gminy działki nr 1341/20 o powierzchni 1 673 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym, zapisanej w księdze wieczystej nr 26775 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Mikołowie. Część tej działki w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod budowę drogi.

§2

Środki pieniężne na nabycie nieruchomości określonej w §1 zostaną wypłacone z budżetu miasta.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2006.01.30
Data udostępnienia: 2006.01.30 21:55:21
Liczba odwiedzin strony: 679 (ostatnie odwiedziny 2022.08.03 23:43:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów