Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej z 2002 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2003 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2008 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2009 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku

 

Uchwała Przedmiot
XVII/266/2007
z dnia 18.12.2007
w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego pomiędzy gminą Mikołów a gminą Tychy
XVII/265/2007
z dnia 18.12.2007
w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego pomiędzy gminą Mikołów a gminą Orzesze
XVII/264/2007
z dnia 18.12.2007
w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego pomiędzy gminą Mikołów a gminą Katowice
XVII/263/2007
z dnia 18.12.2007
w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy Mikołów
XVII/262/2007
z dnia 18.12.2007
w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz gminy nieruchomości
XVII/261/2007
z dnia 18.12.2007
w sprawie częściowego uchylenia uchwały Rady Miejskiej nr XVI/231/2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok z dnia 27 listopada 2007 r.
XVII/260/2007
z dnia 18.12.2007
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
XVII/259/2007
z dnia 18.12.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XVII/258/2007
z dnia 18.12.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XVII/257/2007
z dnia 18.12.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XVII/256/2007
z dnia 18.12.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XVII/255/2007
z dnia 18.12.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XVII/254/2007
z dnia 18.12.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XVII/253/2007
z dnia 18.12.2007
w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2008
XVI/252/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych
XVI/251/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie
XVI/250/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie powiadomienia sekretarza miasta Mikołowa o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
XVI/249/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie powiadomienia skarbnika miasta Mikołowa o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
XVI/248/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XVI/247/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Marii Konopnickiej
XVI/246/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami dla miasta Mikołów na lata 2004-2015 - aktualizacja 01
XVI/245/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów
XVI/244/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie zatwierdzenia Lokalnego programu rewitalizacji miasta Mikołów na lata 2007-2013
XVI/243/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie zmiany Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2007-2011
XVI/242/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie Programu współpracy gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku
XVI/241/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008
XVI/240/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008
XVI/239/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr IV/19/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007
XVI/238/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz uchylenia uchwały nr XXXII/481/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22.03.2005 r. w sprawie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
XVI/237/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr V/44/2007 z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia cennika usług na cmentarzach komunalnych w Mikołowie Kamionce i Śmiłowicach
XVI/236/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie ul. Krawczyka 21
XVI/235/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie ustalenia stawek opłat obowiązujących w Ośrodku Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą
XVI/234/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Mikołowa
XVI/233/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie zmiany załącznika przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok
XVI/232/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XVI/231/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XVI/230/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XVI/229/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu
XVI/228/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie zmiany załącznika przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
XVI/227/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XVI/226/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XVI/225/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XVI/224/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XVI/223/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XVI/222/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XVI/221/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XVI/220/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XVI/219/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XVI/218/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XVI/217/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XV/216/2007
z dnia 23.10.2007
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XV/215/2007
z dnia 23.10.2007
w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XV/214/2007
z dnia 23.10.2007
w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XV/213/2007
z dnia 23.10.2007
w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XV/212/2007
z dnia 23.10.2007
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
XV/211/2007
z dnia 23.10.2007
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/205/96 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 15 lutego 1996 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
XV/210/2007
z dnia 23.10.2007
w sprawie zatwierdzenia stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję
XV/209/2007
z dnia 23.10.2007
w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Mikołów w 2008 roku
XV/208/2007
z dnia 23.10.2007
w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej nr XIV/181/2007 z dnia 25.09.2007 roku
XV/207/2007
z dnia 23.10.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XV/206/2007
z dnia 23.10.2007
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
XV/205/2007
z dnia 23.10.2007
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok
XV/204/2007
z dnia 23.10.2007
w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok
XV/203/2007
z dnia 23.10.2007
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok
XV/202/2007
z dnia 23.10.2007
w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
XV/201/2007
z dnia 23.10.2007
w sprawie zmiany załącznika wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009
XV/200/2007
z dnia 23.10.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XV/199/2007
z dnia 23.10.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XV/198/2007
z dnia 23.10.2007
w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Mikołowa na rok 2007
XV/197/2007
z dnia 23.10.2007
w sprawie zmiany załącznika przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok
XV/196/2007
z dnia 23.10.2007
w sprawie zmiany załącznika przychodów i rozchodów budżetu miasta Mikołowa w 2007 roku
XV/195/2007
z dnia 23.10.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XV/194/2007
z dnia 23.10.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XV/193/2007
z dnia 23.10.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XV/192/2007
z dnia 23.10.2007
w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych
XIV/191/2007
z dnia 25.09.2007
w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Mikołowa
XIV/190/2007
z dnia 25.09.2007
w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego pomiędzy gminą Mikołów a gminą Łaziska Górne
XIV/189/2007
z dnia 25.09.2007
w sprawie zmiany załącznika przychodów i rozchodów budżetu miasta Mikołowa w 2007 roku
XIV/188/2007
z dnia 25.09.2007
w sprawie zmiany załącznika przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
XIV/187/2007
z dnia 25.09.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XIV/186/2007
z dnia 25.09.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XIV/185/2007
z dnia 25.09.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XIV/184/2007
z dnia 25.09.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XIV/183/2007
z dnia 25.09.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XIV/182/2007
z dnia 25.09.2007
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu
XIV/181/2007
z dnia 25.09.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XIV/180/2007
z dnia 25.09.2007
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom: Kłomnice, Rędziny, Mstów i Kunów dotkniętych kataklizmem
XIII/179/2007
z dnia 13.09.2007
w sprawie powołania Zespołu ds. Naboru Ławników
XIII/178/2007
z dnia 13.09.2007
w sprawie zmiany uchwały nr XLV/679/2006 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 marca 2006 roku
XIII/177/2007
z dnia 13.09.2007
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i Ośrodku dla Niepełnosprawnych w Mikołowie Borowej Wsi
XII/176/2007
z dnia 28.08.2007
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XII/175/2007
z dnia 28.08.2007
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XII/174/2007
z dnia 28.08.2007
w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Mikołów
XII/173/2007
z dnia 28.08.2007
w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości
XII/172/2007
z dnia 28.08.2007
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr IV/19/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007
XII/171/2007
z dnia 28.08.2007
w sprawie wniesienia dodatkowego aportu rzeczowego do Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie
XII/170/2007
z dnia 28.08.2007
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu
XII/169/2007
z dnia 28.08.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XII/168/2007
z dnia 28.08.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XII/167/2007
z dnia 28.08.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XII/166/2007
z dnia 28.08.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XII/165/2007
z dnia 28.08.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XII/164/2007
z dnia 28.08.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XI/163/2007
z dnia 7.08.2007
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
XI/162/2007
z dnia 7.08.2007
w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz gminy Mikołów nieruchomości
XI/161/2007
z dnia 7.08.2007
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez burmistrza Mikołowa pełniącego funkcję Zgromadzenia Wspólników w ZIM Sp. z o.o. uchwały o zbyciu nieruchomości przez spółkę
XI/160/2007
z dnia 7.08.2007
w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/102/2007 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 kwietnia 2007 roku
XI/159/2007
z dnia 7.08.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XI/158/2007
z dnia 7.08.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
XI/157/2007
z dnia 7.08.2007
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie środków pieniężnych do Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o., w której gmina Mikołów jest jedynym wspólnikiem w celu podwyższenia kapitału tej spółki
XI/156/2007
z dnia 7.08.2007
w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Mikołowa na rok 2007
X/155/2007
z dnia 26.06.2007
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian fragmentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
X/154/2007
z dnia 26.06.2007
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
X/153/2007
z dnia 26.06.2007
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
X/152/2007
z dnia 26.06.2007
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
X/151/2007
z dnia 26.06.2007
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
X/150/2007
z dnia 26.06.2007
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
X/149/2007
z dnia 26.06.2007
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
X/148/2007
z dnia 26.06.2007
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
X/147/2007
z dnia 26.06.2007
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
X/146/2007
z dnia 26.06.2007
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
X/145/2007
z dnia 26.06.2007
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
X/144/2007
z dnia 26.06.2007
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
X/143/2007
z dnia 26.06.2007
w sprawie powołania Zespołu ds. Naboru Ławników
X/142/2007
z dnia 26.06.2007
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Braterskiej w Mikołowie
X/141/2007
z dnia 26.06.2007
w sprawie zmiany w podjętej uchwale nr LI/804/2006 z dnia 24 października 2006 dotyczącej porozumienia komunalnego pomiędzy gminą Mikołów a gminą Łaziska Górne
X/140/2007
z dnia 26.06.2007
w sprawie uchylenia uchwały nr LI/805/2006 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 października 2006 roku
X/139/2007
z dnia 26.06.2007
w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie ul. Krawczyka 21
X/138/2007
z dnia 26.06.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
X/137/2007
z dnia 26.06.2007
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu
X/136/2007
z dnia 26.06.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
X/135/2007
z dnia 26.06.2007
w sprawie zmiany załącznika przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
X/134/2007
z dnia 26.06.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
X/133/2007
z dnia 26.06.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
X/132/2007
z dnia 26.06.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
X/131/2007
z dnia 26.06.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
X/130/2007
z dnia 26.06.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
X/129/2007
z dnia 26.06.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
IX/128/2007
z dnia 29.05.2007
w sprawie skargi państwa [...] na działalność burmistrza miasta
IX/127/2007
z dnia 29.05.2007
w sprawie skargi [...] na działalność burmistrza miasta
IX/126/2007
z dnia 29.05.2007
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie finansowe inwestycji pn. "Budowa przyszkolnej krytej pływalni przy ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie" w formie weksla in blanco
IX/125/2007
z dnia 29.05.2007
w sprawie nadania nazwy ulicy
IX/124/2007
z dnia 29.05.2007
w sprawie nadania nazwy ulicy
IX/123/2007
z dnia 29.05.2007
w sprawie nadania nazwy ulicy
IX/122/2007
z dnia 29.05.2007
w sprawie nadania nazwy ulicy
IX/121/2007
z dnia 29.05.2007
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
IX/120/2007
z dnia 29.05.2007
w sprawie zmiany załącznika przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
IX/119/2007
z dnia 29.05.2007
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie środków pieniężnych do Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o., w której gmina Mikołów jest jedynym wspólnikiem w celu podwyższenia kapitału tej spółki
IX/118/2007
z dnia 29.05.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
IX/117/2007
z dnia 29.05.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
IX/116/2007
z dnia 29.05.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
IX/115/2007
z dnia 29.05.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
IX/114/2007
z dnia 29.05.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
IX/113/2007
z dnia 29.05.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
IX/112/2007
z dnia 29.05.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
IX/111/2007
z dnia 29.05.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
IX/110/2007
z dnia 29.05.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
VIII/109/2007
z dnia 24.04.2007
w sprawie skargi radnego Józefa Gryta na działalność przewodniczącego Rady Miasta
VIII/108/2007
z dnia 24.04.2007
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie finansowe inwestycji pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Katowickiej w Mikołowie Kamionce" w formie weksla in blanco
VIII/107/2007
z dnia 24.04.2007
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie finansowe inwestycji pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Katowickiej w Mikołowie" w formie weksla in blanco
VIII/106/2007
z dnia 24.04.2007
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie finansowe inwestycji pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zamkowej w Mikołowie" w formie weksla in blanco
VIII/105/2007
z dnia 24.04.2007
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie finansowe inwestycji pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Gliwickiej w Mikołowie" w formie weksla in blanco
VIII/104/2007
z dnia 24.04.2007
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie finansowe inwestycji pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Krakowskiej w Mikołowie" w formie weksla in blanco
VIII/103/2007
z dnia 24.04.2007
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie finansowe inwestycji pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Mikołowie" w formie weksla in blanco
VIII/102/2007
z dnia 24.04.2007
w sprawie dokonania zamiany majątku gminy Mikołów i Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o., w której gmina Mikołów jest jedynym wspólnikiem
VIII/101/2007
z dnia 24.04.2007
w sprawie wniesienia dodatkowego aportu rzeczowego do Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie
VIII/100/2007
z dnia 24.04.2007
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
VIII/99/2007
z dnia 24.04.2007
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
VIII/98/2007
z dnia 24.04.2007
w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz gminy nieruchomości
VIII/97/2007
z dnia 24.04.2007
w sprawie nabycia na własność gminy Mikołów nieruchomości położonej przy ul. Krakowskiej 2 w Mikołowie
VIII/96/2007
z dnia 24.04.2007
w sprawie nabycia na własność gminy Mikołów nieruchomości położonej przy Placu 750-lecia w Mikołowie
VIII/95/2007
z dnia 24.04.2007
w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz gminy nieruchomości
VIII/94/2007
z dnia 24.04.2007
w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz gminy nieruchomości
VIII/93/2007
z dnia 24.04.2007
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. M. C. Skłodowskiej w Mikołowie
VIII/92/2007
z dnia 24.04.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
VIII/91/2007
z dnia 24.04.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
VIII/90/2007
z dnia 24.04.2007
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu
VIII/89/2007
z dnia 24.04.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
VIII/88/2007
z dnia 24.04.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
VIII/87/2007
z dnia 24.04.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
VIII/86/2007
z dnia 24.04.2007
w sprawie absolutorium dla burmistrza miasta za rok 2006
VII/85/2007
z dnia 27.03.2007
w sprawie protestu przeciwko likwidacji Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. A. Fiderkiewicza
VII/84/2007
z dnia 27.03.2007
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie finansowe inwestycji pn. "Budowa boiska sportowego przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie" w formie weksla in blanco
VII/83/2007
z dnia 27.03.2007
w sprawie upoważnienia do wezwania o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez sekretarza miasta i skarbnika miasta
VII/82/2007
z dnia 27.03.2007
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa [Rejon Centrum] dla trzech terenów położonych przy ulicy Wyzwolenia oraz terenu przy ulicy Rybnickiej
VII/81/2007
z dnia 27.03.2007
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa [Rejon Reta, Reta Śmiłowicka] dla trzech terenów położonych w rejonie ulicy Dzieńdziela oraz terenu w rejonie skrzyżowania ulic: Gliwickiej i Kuźnickiej
VII/80/2007
z dnia 27.03.2007
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa [Rejon Kamionka] dla terenu w rejonie ulicy Kościuszki oraz terenu hałdy usytuowanej wzdłuż granic podziału administracyjnego pomiędzy gminami: Rudą Śląską i Mikołowem
VII/79/2007
z dnia 27.03.2007
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
VII/78/2007
z dnia 27.03.2007
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
VII/77/2007
z dnia 27.03.2007
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie Śmiłowicach przy ul. Kawalca
VII/76/2007
z dnia 27.03.2007
w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości
VII/75/2007
z dnia 27.03.2007
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
VII/74/2007
z dnia 27.03.2007
w sprawie zatwierdzenia stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję
VII/73/2007
z dnia 27.03.2007
w sprawie zmiany załącznika dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku (załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006)
VII/72/2007
z dnia 27.03.2007
w sprawie zmiany załącznika limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009
VII/71/2007
z dnia 27.03.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
VII/70/2007
z dnia 27.03.2007
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania pn. "Modernizacja kotłowni w budynku OSP przy ul. Kawalca w Śmiłowicach"
VII/69/2007
z dnia 27.03.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
VII/68/2007
z dnia 27.03.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
VII/67/2007
z dnia 27.03.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
VII/66/2007
z dnia 27.03.2007
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Mikołowa
VII/65/2007
z dnia 27.03.2007
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu
VII/64/2007
z dnia 27.03.2007
w sprawie wyboru przewodniczącego doraźnej komisji Rady Miejskiej
VII/63/2007
z dnia 27.03.2007
w sprawie uzupełnienia składu osobowego doraźnej komisji Rady Miejskiej
VII/62/2007
z dnia 27.03.2007
w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji Rady Miejskiej
VII/61/2007
z dnia 27.03.2007
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego
VII/60/2007
z dnia 27.03.2007
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr IV/31/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji Rady Miejskiej
VI/59/2007
z dnia 6.03.2007
w sprawie częściowego uchylenia uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XXXIV/508/2005 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie bonifikaty od opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przekazywanych Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz udzielenia bonifikaty od I opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przekazywanej Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
VI/58/2007
z dnia 6.03.2007
w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz gminy nieruchomości
VI/57/2007
z dnia 6.03.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
VI/56/2007
z dnia 6.03.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
VI/55/2007
z dnia 6.03.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
VI/54/2007
z dnia 6.03.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
VI/53/2007
z dnia 6.03.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
VI/52/2007
z dnia 6.03.2007
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu
V/51/2007
z dnia 23.01.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
V/50/2007
z dnia 23.01.2007
w sprawie protestu przeciwko przeniesieniu oraz likwidacji siedziby Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. A. Fiderkiewicza
V/49/2007
z dnia 23.01.2007
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego
V/48/2007
z dnia 23.01.2007
w sprawie wyboru przewodniczącego doraźnej komisji Rady Miejskiej
V/47/2007
z dnia 23.01.2007
w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej
V/46/2007
z dnia 23.01.2007
w sprawie przeznaczenia do zbycia 1/71 części nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Grażyńskiego
V/45/2007
z dnia 23.01.2007
w sprawie nabycia na własność gminy Mikołów w drodze darowizny nieruchomości położonej w Mikołowie - obręb Mokre
V/44/2007
z dnia 23.01.2007
w sprawie ustalenia cennika usług na cmentarzach komunalnych w Mikołowie Kamionce i Śmiłowicach
V/43/2007
z dnia 23.01.2007
w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2007 roku w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów
V/42/2007
z dnia 23.01.2007
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli posiadających dyplom ukończenia studium nauczycielskiego, pedagogicznego studium technicznego, studium wychowania przedszkolnego, studium nauczania początkowego oraz nauczycieli, którzy do dnia 17 maja 2000 r. otrzymali zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie wyższych studiów magisterskich lub - po dniu 1 stycznia 1990 r. - wyższego seminarium duchownego
V/41/2007
z dnia 23.01.2007
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy miastem Mikołów a gminą miejską Łaziska Górne dotyczącego wysokości dotacji na każde dziecko z terenu gminy Łaziska Górne uczęszczające do Ośrodka Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą prowadzonego przez miasto Mikołów
V/40/2007
z dnia 23.01.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
V/39/2007
z dnia 23.01.2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
V/38/2007
z dnia 23.01.2007
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu
V/37/2007
z dnia 23.01.2007
w sprawie zmiany załącznika zadań inwestycyjnych na rok 2007 i limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009
V/36/2007
z dnia 23.01.2007
w sprawie zmiany załącznika przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
V/35/2007
z dnia 23.01.2007
w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Mikołowa na rok 2007
V/34/2007
z dnia 23.01.2007
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Mikołowa

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.02.16
Data udostępnienia: 2011.02.16 17:37:20
Liczba odwiedzin strony: 7254 (ostatnie odwiedziny 2024.06.15 10:30:02)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów