Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XVI/238/2007 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27.11.2007 w sprawie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz uchylenia uchwały nr XXXII/481/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22.03.2005 r. w sprawie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 69, 68 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), art. 35 ust. 11 ustawy z dnia 15.12.2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na udzielenie 70% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości o powierzchni 6 919 m2, oznaczonej numerami 1396/24 oraz 1397/24, położonej przy ul. B. Krawczyka obręb Mikołów, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 21298 Sądu Rejonowego w Mikołowie, stanowiącej własność gminy Mikołów w użytkowaniu wieczystym Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie, w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem własności lokali lub domów jednorodzinnych.

§2

Uchylić uchwałę nr XXXII/481/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została uchylona na mocy uchwały nr XXVI/471/2008 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.10.2008 w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz uchylenia uchwały nr XVI/238/2007 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27.11.2007 r. w sprawie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz uchylenia uchwały nr XXXII/481/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22.03.2005 r. w sprawie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.euv.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.01.29
Data udostępnienia: 2009.01.29 23:46:48
Liczba odwiedzin strony: 807 (ostatnie odwiedziny 2023.12.07 10:16:58)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów