Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XVI/242/2007 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27.11.2007 w sprawie Programu współpracy gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 z 2003 r., poz. 873 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przyjmuje się roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku określony w załączniku stanowiącym integralną część uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2008 r.

Na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody śląskiego nr NP/II/0911/692/2/07 z dnia 4.01.2008 r. stwierdzono nieważność niniejszej uchwały.

Załącznik do uchwały nr XVI/242/2007

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (37 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.01.29
Data udostępnienia: 2009.01.29 23:46:47
Liczba odwiedzin strony: 1473 (ostatnie odwiedziny 2024.07.07 03:35:52)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów