Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXVIII/745/2009 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 29.09.2009 w sprawie uchylenia uchwały nr XL/619/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 listopada 2005 roku o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) na wniosek burmistrza, zaopiniowany przez Komisję ds. Rozwoju Miasta Rady Miejskiej Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Uchylić uchwałę nr XL/619/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 listopada 2005 r. o przystąpieniu do sprzędzenia planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa pomiędzy ul. K. Miarki - ul. K. Prusa - ul. Rajcy w granicach działek nr 1417//87, 1819/43, 1821/42, 1818/46, 1714/44, 1812/44, 1813/45, 1820/47, 1467/47 oraz części działek nr: 1807/39, 2572/44 i 773/47, 706/87, 708/87, 709/87, w której przedmiotem opracowania planu zagospodarowania przestrzennego było przeznaczenie fragmentu tych działek pod zabudowę usługową wraz z zapleczem komunikacyjnym.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.09.29
Data udostępnienia: 2009.10.19 21:05:22
Liczba odwiedzin strony: 660 (ostatnie odwiedziny 2023.11.21 21:40:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów