Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2003 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr VII/82/2003 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 25.03.2003 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. M. C. Skłodowskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. nr 46 z 2000 r., poz. 543 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przeznaczyć do zbycia w drodze przetargu ograniczonego działkę stanowiącą własność gminy Mikołów, położoną w Mikołowie przy ul. Marii C. Skłodowskiej, oznaczoną numerem działki 2094/61 o powierzchni 364 m2, zapisaną w księdze wieczystej KW nr 48242 Sądu Rejonowego w Mikołowie. W Planie Szczegółowego Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Regielowiec nieruchomość oznaczona symbolem ZP - tereny trawników i zieleńców.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.03.25
Data udostępnienia: 2004.01.19 01:40:25
Liczba odwiedzin strony: 848 (ostatnie odwiedziny 2022.07.23 09:51:08)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów