Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2003 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr VII/87/2003 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 25.03.2003 w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz gminy nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a", art. 58 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr  46, poz. 543 z 2000 r. z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Upoważnić burmistrza miasta do nabycia na cele rekreacyjno-sportowe następujących działek:

  • nr 486/32 o powierzchni 6,2063 ha położonej w Mikołowie zapisanej w Księdze Wieczystej nr 60676,
  • nr 202/7, 203/7, 204/7 i 205/7 o łącznej powierzchni 1,9555 ha położonych w Wyrach zapisanych w Księdze Wieczystej nr 59475.

§2

Środki pieniężne na nabycie nieruchomości określonych w §1 zostaną wypłacone z budżetu miasta.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.03.25
Data udostępnienia: 2004.01.19 01:40:26
Liczba odwiedzin strony: 823 (ostatnie odwiedziny 2022.07.22 03:48:43)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów