Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr VI/77/2011 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 29.03.2011 w sprawie zmiany załącznika zadań inwestycyjnych w 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przyjąć skorygowany załącznik zadań inwestycyjnych w 2011 r. Zmiany polegają na:

  • likwidacji zadania w dziale 900, rozdz. 90004 pn. "Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w zabytkowym Parku Planty w tym alejki, schody, parkingi" o kwotę 830 000 zł,
  • zwiększeniu zadania w dziale 801, rozdz. 80104 pn. "Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - ograniczenie niskiej emisji z budynków użyteczności publicznej" o kwotę 380 000 zł,
  • zwiększeniu zadania w dziale 926, rozdz. 92601 pn. "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie" o kwotę 450 000 zł.

Zmiany wprowadzone zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 162/099/11 z dnia 22.03.2011 r.

§2

Załącznik zadań inwestycyjnych w 2011 r. stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została uchylona na mocy uchwały nr VII/84/2011 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.04.2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/77/2011

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (69 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.05.04
Data udostępnienia: 2011.05.04 21:56:48
Liczba odwiedzin strony: 794 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 20:31:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów