Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr VII/84/2011 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.04.2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 830 000,00 zł.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 830 000,00
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 830 000,00
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 830 000,00
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 830 000,00

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 830 000,00 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie 380 000,00
rozdz. 80104 Przedszkola 380 000,00
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 380 000,00
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: 380 000,00
    a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 244 468,53
dział 926 Kultura fizyczna 450 000,00
rozdz. 92601 Obiekty sportowe 450 000,00
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 450 000,00
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 450 000,00

Przeniesienie wydatków związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zwiększone koszty realizacji realizowanych zadań inwestycyjnych.

§3

Uchyla się uchwałę nr VI/77/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 marca 2011 w sprawie zmiany załącznika zadań inwestycyjnych w 2011 r.

§4

Załącznik zadań inwestycyjnych w 2011 roku stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr VII/84/2011

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (68 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.04.26
Data udostępnienia: 2011.05.04 21:56:48
Liczba odwiedzin strony: 879 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 02:50:16)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów