Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 8.02.2011 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla powiatu mikołowskiego

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 250 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Udzielić dotacji celowej powiatowi mikołowskiemu w wysokości 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych) na współfinansowanie personelu obsługującego projekt "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry)".

§2

Szczegółowe zasady udzielenia i rozliczenia dotacji celowej zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy gminą Mikołów a powiatem mikołowskim.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została uchylona na mocy uchwały nr VI/78/2011 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 29.03.2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu mikołowskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.04.18
Data udostępnienia: 2011.04.18 20:17:24
Liczba odwiedzin strony: 1036 (ostatnie odwiedziny 2024.02.17 20:50:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów