Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr VII/96/2011 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.04.2011 w sprawie zmiany załącznika zadań inwestycyjnych na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przyjąć skorygowany załącznik zadań inwestycyjnych w 2011 r. Zmiany polegają na:

  • zmniejszeniu zadania w dziale 600, rozdz. 60053 pn. "SilesiaNET budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego" o kwotę 250,00 zł,
  • zmniejszeniu zadania inwestycyjnego w dziale 801, rozdz. 80110 pn. "Akademia umiejętności gimnazjalistów" o kwotę 1 550,00 zł

    zmiany wprowadzone zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 205/142/11 z dnia 20.04.2011 r.,

  • przeniesieniu środków pomiędzy zadaniami, w dziale 600, rozdz. 60016:
    • zmniejszenie zadania pn. "Budowa dojść, dojazdów parkingów ul. Cmentarna" o kwotę 52 000,00 zł,
    • utworzeniu zadania pn. "Przebudowa ul. Wąskiej" na kwotę 52 000,00 zł.

§2

Załącznik zadań inwestycyjnych w 2011 r. stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/96/2011

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (74 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.04.26
Data udostępnienia: 2011.05.05 21:30:32
Liczba odwiedzin strony: 912 (ostatnie odwiedziny 2024.05.26 03:16:37)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów