Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr VI/72/2011 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 29.03.2011 w sprawie nabycia na własność gminy Mikołów nieruchomości lokalowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w związku z art. 11, art. 23 ust. 1 pkt 7 oraz art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), na wniosek burmistrza Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na nabycie na rzecz gminy Mikołów prawa własności lokalu mieszkalnego nr 4 znajdującego się w budynku przy ul. M. Grażyńskiego 15 w Mikołowie, o powierzchni 59,80 m2, objętego księgą wieczystą nr 55311, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mikołowie, które to prawo związane jest z udziałem wynoszącym 17/100 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu nr 1769/22, objętej księgą wieczystą nr 54626, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.

§2

Środki pieniężne na nabycie nieruchomości określonej w §1 zostaną wypłacone z budżetu Mikołowa.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.03.29
Data udostępnienia: 2011.04.18 20:17:24
Liczba odwiedzin strony: 706 (ostatnie odwiedziny 2023.05.26 21:19:53)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów