Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr IV/47/2011 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 8.02.2011 w sprawie zamiany nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a", art. 58 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 15 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. nr 102 z 2010 r., poz. 651 z późniejszymi zmianami), na wniosek burmistrza Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Dokonać zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Mikołów, ozn. nr działki 1526/68 o pow. 46 m2, położonej w Mikołowie przy ul. Sądowej, zapisanej w księdze wieczystej nr 49983, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie na nieruchomość ozn. nr działki 1488/69 o pow. 47 m2, położoną w Mikołowie przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, zapisaną w księdze wieczystej nr 1156, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mikołowie, stanowiącą własność osoby fizycznej.

§2

Zamiana nieruchomości zostanie dokonana z rozliczeniem różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

§3

Środki pieniężne zostaną wypłacone z budżetu miasta działu 700 rozdziału 70005 §6050.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.02.08
Data udostępnienia: 2011.02.17 20:07:58
Liczba odwiedzin strony: 852 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 00:41:46)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów