Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 8.02.2011 w sprawie zmian załącznika zadań inwestycyjnych w 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przyjąć skorygowany załącznik zadań inwestycyjnych w 2011 roku. Zmiany polegają na:

  • utworzeniu zadania inwestycyjnego w dziale 700, rozdz. 70004, §6060 pn. "Zakup oprogramowania komputerowego" zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 68/005/11 z dnia 12.01.2011 r.,
  • zmniejszeniu zadania inwestycyjnego pn. "Sieć tras rowerowych na terenie powiatu mikołowskiego - infrastruktura aktywnych form turystyki" w dziale 630, rozdz. 63003 §6610 o kwotę 12 000,00 zł zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 73/010/11 z dnia 25.01.2011 r.,
  • przeniesieniu wkładu własnego z zadania inwestycyjnego pn. "Sieć tras rowerowych na terenie powiatu mikołowskiego - infrastruktura aktywnych form turystyki" w dziale 630, rozdz. 63003 z §6610 na §6619 w kwocie 24 000,00 zł zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 73/010/11 z dnia 25.01.2011 r.,
  • zmniejszeniu zadania inwestycyjnego pn. "Zintegrowany system informatyczny dla Urzędu Miasta Mikołów - etap I" w dziale 750, rozdz. 75095 §6050 o kwotę 130 000,00 zł i utworzeniu zadania inwestycyjnego pn. "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia biurowego nr 42 w Urzędzie Miasta Mikołów na pomieszczenie techniczne - serwerownia" w dziale 750, rozdz. 75023 §6050 zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 77/014/11 z dnia 25.01.2011 r.

§2

Załącznik zadań inwestycyjnych w roku 2011 stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr IV/41/2011

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (72 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.02.08
Data udostępnienia: 2011.02.16 17:37:21
Liczba odwiedzin strony: 778 (ostatnie odwiedziny 2024.06.06 12:43:48)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów