Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr VIII/105/2011 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 24.05.2011 w sprawie zmiany załącznika zadań inwestycyjnych na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przyjąć skorygowany załącznik zadań inwestycyjnych w 2011 r. Zmiany polegają na:

 • zmniejszeniu zadania w dziale 750, rozdz. 75095 pn. "Zintegrowany system informatyczny dla Urzędu Miasta Mikołów - etap I" o kwotę 36 000,00 zł,
 • utworzeniu zadania w dziale 750, rozdz. 75023 pn. "Zakup sprzętu teleinformatycznego" na kwotę 36 000,00 zł,
 • zmniejszeniu zadania inwestycyjnego w dziale 600, rozdz. 60016 pn. "Budowa dojść, dojazdów, parkingów ul. Cmentarna" o kwotę 8 440,00 zł,

  zmiany wprowadzone zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 226/163/11 z dnia 5.05.2011 r.,

 • zmniejszeniu zadania inwestycyjnego w dziale 630, rozdz. 63003 pn. "Sieć tras rowerowych na terenie powiatu mikołowskiego - infrastruktura aktywnych form turystyki" o kwotę 360,24 zł,

  zmiany wprowadzone zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 233/171/11 z dnia 15.05.2011 r.,

 • zmniejszeniu zadania inwestycyjnego w dziale 700, rozdz. 70004 pn. "Wymiana poszycia dachu - oś. Mickiewicza" o kwotę 98 000,00 zł,
 • utworzeniu zadania inwestycyjnego w dziale 700, rozdz. 70004 pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Jasnej 10" na kwotę 98 000,00 zł,

  zmiany polegające na przeniesieniu środków pomiędzy zadaniami w tym samym dziale i rozdziale.

§2

Załącznik zadań inwestycyjnych w 2011 r. stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/105/2011

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (73 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.05.24
Data udostępnienia: 2011.06.03 17:27:09
Liczba odwiedzin strony: 717 (ostatnie odwiedziny 2023.05.31 02:23:51)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów