Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr IV/39/2011 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 8.02.2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 58 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 220 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej powiatowi mikołowskiemu w wysokości 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100) na współfinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem systemu "Elektroniczny Strażnik".

§2

Szczegółowe zasady udzielenia i rozliczenia dotacji celowej zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy gminą Mikołów a powiatem mikołowskim.

§3

Środki pieniężne na pokrycie dotacji określonej w §1 niniejszej uchwały zostaną wypłacone z budżetu gminy.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.02.08
Data udostępnienia: 2011.02.16 17:37:22
Liczba odwiedzin strony: 810 (ostatnie odwiedziny 2023.05.26 21:12:35)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów