Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr VII/98/2011 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.04.2011 w sprawie częściowej zmiany uchwały nr VI/74/2011 w sprawie zamiany nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zmienić uchwałę nr VI/74/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 marca 2011 r. w części dot. pkt 1 i nadać mu brzmienie: "Dokonać zamiany działki nr 1984/82 o powierzchni 56 m2 zapisanej w księdze wieczystej nr 47688, położonej w Mikołowie Kamionce przy ul. Paprotek stanowiącej własność gminy Mikołów na działkę nr 1389/82 o powierzchni 54 m2 zapisaną w księdze wieczystej nr 56297, położoną w Mikołowie Kamionce przy ul. Paprotek, stanowiącą własność gminy Mikołów - użytkowanie wieczyste "Vattenfall Distribution Poland" SA z siedzibą w Gliwicach.".

§2

Pozostałe punkty uchwały pozostają bez zmian.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.04.26
Data udostępnienia: 2011.05.05 21:30:32
Liczba odwiedzin strony: 853 (ostatnie odwiedziny 2024.05.21 04:20:48)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów