Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr VII/94/2011 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.04.2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 1 182 789,85 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie 1 182 789,85
rozdz. 80104 Przedszkola 1 182 789,85
    I. Dochody bieżące, w tym: 1 182 789,85
    1. dotacje 1 182 789,85

Źródło powstania - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 1 182 789,85 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie 1 182 789,85
rozdz. 80104 Przedszkola 1 182 789,85
    I. Wydatki bieżące, w tym: 962 089,85
    1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 962 089,85
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 220 700,00
    1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: 220 700,00
    a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 220 700,00

Wydatki przeznaczone na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, na realizacje zadania pn. "Nowy wymiar przedszkola - wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli".

§3

Załącznik zadań inwestycyjnych na 2011 rok stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§4

Plan po zmianach - dochody 142 293 496,47 zł.

§5

Plan po zmianach - wydatki 176 585 885,47 zł.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr VII/94/2011

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (73 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.04.26
Data udostępnienia: 2011.05.05 21:30:32
Liczba odwiedzin strony: 687 (ostatnie odwiedziny 2023.05.26 21:12:35)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów