Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr VI/67/2011 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 29.03.2011 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Mikołów a gminą Tychy w sprawie realizacji zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 250 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Mikołów a gminą Tychy w sprawie realizacji zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu gminy Mikołów doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Tychach.

§2

Zasady finansowania określone zostaną w zawartym porozumieniu.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.03.29
Data udostępnienia: 2011.04.08 19:21:23
Liczba odwiedzin strony: 904 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 01:11:50)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów