Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr VII/97/2011 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.04.2011 w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Mikołowie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24.08.1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 z późniejszymi zmianami), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Udziela się z budżetu gminy Mikołów dotacji celowych na rok 2011 w wysokości nieprzekraczającej kwoty 47 000,00 zł dla:

  • Ochotniczej Straży Pożarnej Kamionka do kwoty 8 000,00 zł,
  • Ochotniczej Straży Pożarnej Mikołów do kwoty 8 700,00 zł,
  • Ochotniczej Straży Pożarnej Mokre do kwoty 12 000,00 zł,
  • Ochotniczej Straży Pożarnej Paniowy do kwoty 5 600,00 zł,
  • Ochotniczej Straży Pożarnej Śmiłowice do kwoty 5 700,00 zł,
  • Ochotniczej Straży Pożarnej Bujaków do kwoty 7 000,00 zł

na sfinansowanie zakupów sprzętu, umundurowania i wyposażenia w ramach utrzymania gotowości bojowej poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

§2

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych zostaną określone w zawartych umowach pomiędzy gminą Mikołów a poszczególnymi jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.04.26
Data udostępnienia: 2011.05.05 21:30:32
Liczba odwiedzin strony: 893 (ostatnie odwiedziny 2024.02.25 19:25:48)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów