Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr VI/59/2011 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 29.03.2011 w sprawie korekty załącznika przychodów i rozchodów budżetu w 2011 r. i zmiany załącznika zadań inwestycyjnych w 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przyjąć skorygowany załącznik przychodów i rozchodów budżetu na 2011 r. Korekta polega na zmianie paragrafu w pozycji 8 - Inne źródła (wolne środki) z §955 na §950 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

§2

Przyjąć skorygowany załącznik zadań inwestycyjnych w 2011 r. Zmiany polegają na:

  • zmniejszeniu zadania w dziale 801, rozdz. 80104 pn. "Zakup wyposażenia do przedszkola nr 12'" o kwotę 14 728 zł,
  • utworzeniu zadań inwestycyjnych w dziale 801, rozdz. 80148:
    • "Zakup patelni elektrycznej - Przedszkole nr 9" - na kwotę 4 200 zł,
    • "Zakup zmywarki - Gimnazjum nr 1" - na kwotę 5 400 zł,
    • "Zakup pieca elektrycznego - Przedszkole nr 6" na kwotę 7 000 zł,
    • "Zakup kotła warzelnego i zmywarki - Przedszkole nr 12" na kwotę 14 728 zł.

Zmiany wprowadzone zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 144/081/11 z dnia 14.03.2011 r.

§3

Załączniki: przychody i rozchody budżetu na 2011 r. i załącznik zadań inwestycyjnych w 2011 r. stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/59/2011

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (47 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/59/2011

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (68 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.03.29
Data udostępnienia: 2011.04.08 19:21:23
Liczba odwiedzin strony: 792 (ostatnie odwiedziny 2024.05.21 02:16:04)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów