Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr VI/63/2011 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 29.03.2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 130 711 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 130 711
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 130 711
    I. Dochody majątkowe 130 711

Źródło powstania - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 130 711 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 130 711
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 130 711
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 130 711
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 130 711

Zwiększenie wydatków związane z wykupem mieszkania - ul. Grażyńskiego 15/4.

§3

Załącznik zadań inwestycyjnych w 2011 roku stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§4

Plan po zmianach - dochody 139 802 597,87 zł.

§5

Plan po zmianach - wydatki 154 594 986,87 zł.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr VI/63/2011

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (68 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.03.29
Data udostępnienia: 2011.04.08 19:21:23
Liczba odwiedzin strony: 747 (ostatnie odwiedziny 2023.05.26 21:19:52)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów