Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr VII/91/2011 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.04.2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 20 000 000 zł.

dział 600 Transport i łączność 6 170 000
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 5 240 000
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 5 240 000
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 240 000
rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 930 000
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 930 000
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 930 000
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 289 681
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 5 170 000
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 5 170 000
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 170 000
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 119 681
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 2 119 681
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 119 681
dział 801 Oświata i wychowanie 1 780 319
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 600 319
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 600 319
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 319
rozdz. 80104 Przedszkola 900 000
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 900 000
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 900 000
rozdz. 80110 Gimnazja 280 000
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 280 000
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 280 000
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 870 000
rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 2 200 000
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 2 200 000
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 200 000
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 470 000
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 1 470 000
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 470 000
rozdz. 90095 Pozostała działalność 200 000
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 200 000
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000
dział 926 Kultura fizyczna 890 000
rozdz. 92601 Obiekty sportowe 750 000
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 750 000
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 750 000
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 140 000
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 140 000
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 140 000

§2

Zwiększyć przychody budżetu miasta o kwotę 20 000 000 zł.

    Przychody 20 000 000
§ 952   20 000 000

§3

Załącznik zadań inwestycyjnych w 2011 roku i załącznik przychodów i rozchodów budżetu w 2011 roku stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§4

Plan po zmianach - wydatki 175 333 225,62 zł.

§5

Deficyt po zmianach - 34 292 389,00 zł.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/91/2011

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (73 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/91/2011

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (48 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.04.26
Data udostępnienia: 2011.05.05 21:30:32
Liczba odwiedzin strony: 819 (ostatnie odwiedziny 2024.05.21 04:20:04)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów