Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXVI/546/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.08.2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 57 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1, art. 109, 119, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 269 351 zł.

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
269 351

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 269 351 zł.

dział 600 Transport i łączność 200 000
rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 200 000
    1. Wydatki bieżące 200 000
    w tym dotacje 200 000
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 56 000
rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 56 000
    1. Wydatki bieżące 56 000
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 351
rozdz. 90095 Pozostała działalność 13 351
    1. Wydatki bieżące 13 351

Zwiększenie dochodów związane jest z uzyskaniem wpływów związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych, a wydatków o kwotę 200 000 zł na lokalny transport zbiorowy (KZK GOP), konieczność remontu budynku w zasobach ZGL na kwotę 56 000 zł i zwrot niewykorzystanej dotacji na zadaniu "Modernizacja budynku Rynek 7" na kwotę 13 351 zł.

§3

Plan po zmianach - dochody 77 258 020 zł.

§4

Plan po zmianach wydatki 94 775 528 zł.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.08.30
Data udostępnienia: 2005.09.26 22:37:02
Liczba odwiedzin strony: 856 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 23:53:47)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów