Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXV/534/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.06.2005 w sprawie zmiany załącznika przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 109, 116, 119, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przyjąć skorygowany załącznik przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005. Zmiana wprowadzona jest w związku z:

  1. realizacją zadania "Budowa schodów nr 2, 3, 4 w sektorze B parku Planty" (środki na ten cel pochodzą z zadania "Tor rowerowy w zabytkowym parku Planty" w kwocie 120 000 zł i "Modernizacja alejki w zabytkowym parku Planty" w kwocie 18 000 zł),
  2. likwidacja zadania "Śląski Ogród Botaniczny - prace ziemne" - kwota 30 000 zł i zwiększenie do kwoty 60 000 zł zadania "Śląski Ogród Botaniczny - składka na Związek Stowarzyszeń pn. Śląski Ogród Botaniczny",
  3. wprowadzenie zadania "Rewitalizacja terenów powojskowych przy ul. Sosnowej" na kwotę 20 000 zl (środki przeznaczone z zadania "Śląski Ogród Botaniczny - zakup materiałów i urządzeń" w kwocie 16 000 zł i z zadania "Działania ekologiczne - dopłata do indywidualnych oczyszczalni ścieków" w kwocie 4 000 zł).

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XXXV/534/2005

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (82 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.06.28
Data udostępnienia: 2005.07.19 16:34:34
Liczba odwiedzin strony: 838 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:50:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów