Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXI/470/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 22.02.2005 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Ośrodka Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą w Mikołowie

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r.), art. 17 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. nr 64, poz. 593 z 2004 r.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zatwierdzić zmiany w Statucie Ośrodka Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą w Mikołowie - w rozdziale 2 §6 zdanie 1 otrzymuje brzmienie:

"Zadaniem Ośrodka jest zapewnienie podstawowych świadczeń opiekuńczo-wychowawczych oraz terapeutycznych wobec dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin niewydolnych, a także innym dzieciom pozbawionym opieki domowej w czasie pracy rodziców lub ich prawnych opiekunów".

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołów.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.02.22
Data udostępnienia: 2005.03.15 20:45:15
Liczba odwiedzin strony: 801 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:58:23)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów