Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXX/439/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 11.01.2005 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 109, 116, 119, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 325 000 zł.
 dział   750   Administracja publiczna   325 000 

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 325 000 zł.
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 300 000
rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 300 000
    1. Wydatki bieżące 300 000
    w tym dotacje 300 000
dział 851 Ochrona zdrowia 25 000
rozdz. 85111 Szpitale ogólne 25 000
    1. Wydatki bieżące 25 000
    w tym dotacje 25 000

Zwiększenia dochodów dokonuje się z tyt. zwrotów niewykorzystanych w roku 2004 dotacji. Zwiększenia wydatków dokonuje się z tyt. dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego oraz dotacji przekazywanej do Starostwa Powiatowego w Mikołowie na współfinansowanie zakupu USG (10 000,00 zł) i Histeromatu (15 000,00 zł).

§3

Plan dochodów po zmianach - 68 555 668 zł.

§4

Plan wydatków po zmianach - 78 798 992 zł.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.01.11
Data udostępnienia: 2005.02.01 20:22:59
Liczba odwiedzin strony: 950 (ostatnie odwiedziny 2024.04.15 03:29:51)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów