Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXIV/508/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 31.05.2005 w sprawie bonifikaty od opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przekazywanych Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 73 ust. 3 w związku z art. 68 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. nr 261 z 2004 r. poz. 2603), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na udzielenie 50% bonifikaty od I opłaty z tytułu przekazania w użytkowanie wieczyste Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy Mikołów, w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na rzecz członków spółdzielni własności lokali:

  • działka nr 2175/53 o powierzchni 405 m2 - ul. Młyńska 13,
  • działki nr 1346/175 o powierzchni 653 m2 i nr 2103/184 o powierzchni 189 m2 - os. C. Norwida.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.05.31
Data udostępnienia: 2005.06.21 23:17:47
Liczba odwiedzin strony: 963 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 03:51:11)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów