Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXVIII/594/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 25.10.2005 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ulicach Dębowa i Strzechy w Mikołowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. nr 261 z 2004 r. poz. 2603), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przeznaczyć do zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomość stanowiącą własność gminy Mikołów, zapisaną w Księdze Wieczystej nr 48242 Sądu Rejonowego w Mikołowie, położoną w Mikołowie przy ulicach Dębowa i Strzechy, oznaczoną jako działki:

  • nr 2275/39 o powierzchni 143 m2,
  • nr 2277/41 o powierzchni 38 m2,

w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została uchylona na mocy uchwały nr XLVII/730/2006 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.05.2006 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XXXVIII/594/2005 z dnia 25 października 2005 roku.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.01.29
Data udostępnienia: 2009.01.29 23:46:47
Liczba odwiedzin strony: 908 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 11:06:26)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów