Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLI/634/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 20.12.2005 w sprawie wprowadzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mikołów na lata 2006-2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Wprowadzić Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mikołów na lata 2006-2015 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć burmistrzowi Mikołowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XLI/634/2005

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (438 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.12.20
Data udostępnienia: 2006.01.11 21:54:44
Liczba odwiedzin strony: 1016 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 18:35:52)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów