Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXVIII/599/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 25.10.2005 w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla burmistrza Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22.03.1990 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1593 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) w związku z §31 Statutu gminy oraz §7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. nr 146, poz. 1223 późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przyznać na okres jednego roku dodatek specjalny w dotychczasowej wysokości tj. 40% płacy zasadniczej i dodatku funkcyjnego, co stanowi kwotę 2 560 zł miesięcznie.

§2

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej Mikołowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2005 roku.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.10.25
Data udostępnienia: 2005.11.19 22:20:00
Liczba odwiedzin strony: 749 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:44:13)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów