Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXI/460/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 22.02.2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 57 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 13 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1, art. 109, 119, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 600 000 zł.
dział 600 Transport i łączność 600 000
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 600 000
    1. Wydatki majątkowe 600 000
    w tym dotacje 600 000

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 600 000 zł jako współfinansowanie dróg powiatowych.

§2

Załącznik inwestycyjny oraz wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§3

Źródłem pokrycia są wolne środki.

§4

Plan po zmianach - wydatki 81 416 783 zł.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/460/2005

Zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2005

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (48 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/460/2005

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (43 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.02.22
Data udostępnienia: 2005.03.14 20:16:40
Liczba odwiedzin strony: 1001 (ostatnie odwiedziny 2024.07.23 01:07:41)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów