Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXVII/580/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27.09.2005 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 19 ust. 7, art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26.11.1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Ustala się następujące stawki jednostkowe będące podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych na 2006 rok:

 1. miesięczna dopłata do utrzymania kąpieliska miejskiego - ryczałt 8 400 zł/m-c,
 2. dopłata do utrzymania mogił i miejsc upamiętnienia - 255,24 zł/grób,
 3. dopłata do mechanicznego zamiatania ulic i chodników - 0,37 zł/m2,
 4. dopłata do ręcznego zamiatania ulic i chodników - 0,27 zł/m2,
 5. dopłata do wywozu nieczystości z koszy ulicznych - 4,15 zł/kosz,
 6. dopłata do czyszczenia kratek ulicznych - 64,74 zł/kratkę,
 7. dopłata do utrzymania szaletów miejskich - 4 616,00 zł/oczko,
 8. dopłata do selektywnej zbiórki odpadów - 896,78 zł/tonę,
 9. dopłata do zimowego utrzymania dróg i chodników - 3 160,74 zł/km drogi,
 10. dopłata do wywozu rzeczy zbędnych - 874,00 zł/tonę,
 11. dopłata do likwidacji dzikich wysypisk - 152,15 zł/tonę,
 12. dopłata do dowozu dzieci szkolnych - 3,56 zł/wozokilometr,
 13. dopłata do utrzymania parków miejskich - 0,25 zł/m2,
 14. dopłata do utrzymania terenów zielonych - 0,32 zł/m2,
 15. dopłata do konserwacji potoków - 12,34 zł/m,
 16. dopłata do konserwacji rowów - 32,12 zł/m.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.09.27
Data udostępnienia: 2005.10.22 21:11:46
Liczba odwiedzin strony: 797 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:45:25)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów